AV Sparta / Wedstrijden / Uitslagen en foto's / 2006 / Testwedstrijden / Uitslag van de Testwedstrijden 2006

Uitslag van de Testwedstrijden 2006

Uitslag van de Testwedstrijden op 2 april 2006 in Den Haag.

Uitslag van de Testwedstrijden 2006

Hieronder de uitslag van de Testwedstrijden op 2 april 2006 in Den Haag.

Jongens pupillen C 600m

910 Wieser, Rowan     2.25.8 min
909 Analikwu, Brian    2.28.9 min
908 Analikwu, Brendan   2.29.4 min

Meisjes pupillen C 600m

919 Tjin-A-Lim, Maayke  2.17.4 min
918 Trappenburg, Sjimmie 2.45.1 min

Jongens pupillen B 1000m

945 Onbekent, Maxwell   3.44.2 min
996 Brenge, Rik van den  4.37.7 min

Meisjes pupillen B 1000m

915 Siccama, Amarins   4.23.0 min
949 Wieffering, Sanne   4.31.3 min
947 Baelde, Kyra     4.38.7 min
916 Yavuc, Martine    5.06.2 min
972 Borst, Elsemiek de  5.15.7 min
974 Kraaijeveld, Julia  5.32.7 min
977 Mahabir, Anisha    5.50.0 min

Jongens pupillen A 1000m

965 Smith, Owen      3.36.3 min
994 Broek, Rico van den  3.43.9 min
906 Boumans, Jeroen    3.44.2 min
950 Wieffering, Tristan  3.46.8 min
907 Treebusch, Luc    3.50.3 min
983 De Beauv.Watson,Jim  4.29.8 min

Meisjes pupillen A 1000m

913 Tjin A-Lim, Sjoera  3.41.7 min ptn
956 Haak, Vera van den  3.57.6 min ptn
975 Kruk, Céline van der 4.04.4 min ptn
998 Boutahri, Manal    4.29.9 min ptn
944 Onbekent, Felicia   4.37.2 min ptn
984 Hoopelot, Esmeralda  4.41.1 min ptn
981 Toorn, Esmay van der 4.42.7 min ptn
999 Verschoof, Chantal  5.17.8 min ptn
976 Mahabir, Priyanta   6.13.2 min ptn

Jongens pupillen C meerkamp

Stnr Naam         40m Ver  Bal totaal
910 Rowan Wieser      8.6 2.68 22.42   834 ptn
908 Brendan O Analikwu   9.7 2.32 11.32   453 ptn
909 Brian t Analikwu    9.7 2.15 12.00   431 ptn

Meisjes pupillen C meerkamp

Stnr Naam         40m Ver  Bal totaal
919 Maayke Tjin-A-Lim   7.9 3.13 20.66  1005 ptn
918 Sjimmie Trappenburg  9.7 2.12 9.24   372 ptn

Jongens pupillen B meerkamp

Stnr Naam         40m Ver  Bal totaal
945 Maxwell Onbekent    7.2 3.11 18.73  1099 ptn
996 Rik van den Brenge   9.9 2.47 15.39   532 ptn

Meisjes pupillen B meerkamp

Stnr Naam         40m Ver  Bal totaal
949 Sanne Wieffering    8.3 2.69 14.46   761 ptn
997 Tessa Krabbendam    9.1 2.09 11.14   474 ptn
974 Julia Kraaijeveld   9.1 2.30 8.98   473 ptn
947 Kyra Baelde      9.6 2.46 9.73   462 ptn
915 Amarins Siccama     - 2.71 9.59   404 ptn
977 Anisha Mahabir     9.5 2.04 8.08   354 ptn
972 Elsemiek de Borst   10.3 2.19 9.96   339 ptn
916 Martine Yavuc     10.5 2.13 8.70   282 ptn

Jongens pupillen A meerkamp

Stnr Naam         60m Ver Kogel totaal
965 Owen Smith       9.5 4.23  7.96  1602 ptn
906 Jeroen Boumans     9.7 4.02  7.55  1506 ptn
907 Luc Treebusch     10.1 3.65  6.23  1295 ptn
994 Rico van den Broek   9.9 3.35  6.20  1263 ptn
950 Tristan Wieffering  10.3 3.04  6.16  1141 ptn
983 Jim de Beauv.Watson  11.6 3.01  5.48   932 ptn

Meisjes pupillen A meerkamp

Stnr Naam         60m Ver Kogel totaal
956 Vera van den Haak   9.5 3.67  7.13  1444 ptn
913 Sjoera Tjin A-Lim   9.7 3.64  5.70  1320 ptn
975 Céline van der Kruk  9.9 3.42  4.28  1149 ptn
944 Felicia Onbekent   10.6 3.06  5.92  1090 ptn
981 Esmay van der Toorn  10.1 2.74  4.28   983 ptn
984 Esmeralda Hoopelot  10.5 2.94  3.80   932 ptn
998 Manal Boutahri    11.0 2.99  4.29   915 ptn
999 Chantal Verschoof   11.3 2.77  5.03   888 ptn
976 Priyanta Mahabir   12.1 2.37  4.69   699 ptn
973 Melanie Helena    12.1 1.78  3.27   472 ptn

Jongens junioren D 80m

926 Hart, Ben 't 22-02-1993 AV Sparta     11.9 sec
929 Willemsen, Ivo 12-04-1993 AV Sparta   11.9 sec
988 Calor, Quincy 1993 Sparta        12.0 sec
925 Harst, Wesley van der 09-11-1993 Sparta  12.0 sec
987 Kuypers, Melvin 1994 Sparta       12.1 sec
993 Boelhouwer, Jeroen 1993 Sparta      12.5 sec
968 Wongsodikromo, Jeffrey 15-03-1994 Sparta 12.6 sec
989 Bosch, Pascal van den 1993 Sparta    13.1 sec
986 Spaans, Alvin 1994 Sparta        13.5 sec
995 Teunissen, Pepijn 1994 Sparta      13.8 sec
924 Baptist, Niels 08-03-1994 AV Sparta   13.8 sec
517 Snellen, Didier 1994 Sparta       13.8 sec
928 Weltens, Killian 29-05-1993 AV Sparta  13.8 sec
991 Ezra, Voort van de 1993 Sparta      14.1 sec
946 Baelde, Marnix 10-10-1994 AV Sparta   14.2 sec
1000 Ghazarian, Marek 1993 Sparta      15.6 sec

Jongens junioren D kogel

929 Willemsen, Ivo 12-04-1993 AV Sparta     11.35 m
925 Harst, Wesley van der 09-11-1993 AV Sparta   8.25 m
926 Hart, Ben 't 22-02-1993 AV Sparta       7.81 m
988 Calor, Quincy 1993 Sparta           7.61 m
991 Ezra, Voort van de 1993 Sparta        7.03 m
986 Spaans, Alvin 1994 Sparta           6.15 m
993 Boelhouwer, Jeroen 1993 Sparta        6.12 m
989 Bosch, Pascal van den 1993 Sparta       5.95 m
968 Wongsodikromo, Jeffrey 15-03-1994 AV Sparta  5.94 m
928 Weltens, Killian 29-05-1993 AV Sparta     5.61 m
1000 Ghazarian, Marek 1993 Sparta         5.20 m
924 Baptist, Niels 08-03-1994 AV Sparta      5.11 m
987 Kuypers, Melvin 1994 Sparta          5.03 m
995 Teunissen, Pepijn 1994 Sparta         4.93 m
517 Snellen, Didier 1994 Sparta          4.34 m
946 Baelde, Marnix 10-10-1994 AV Sparta      4.22 m

Jongens junioren D ver

926 Hart, Ben 't 22-02-1993 AV Sparta       4.32 m
925 Harst, Wesley van der 09-11-1993 AV Sparta   4.12 m
929 Willemsen, Ivo 12-04-1993 AV Sparta      3.87 m
988 Calor, Quincy 1993 Sparta           3.72 m
987 Kuypers, Melvin 1994 Sparta          3.59 m
993 Boelhouwer, Jeroen 1993 Sparta        3.58 m
968 Wongsodikromo, Jeffrey 15-03-1994 AV Sparta  3.53 m
989 Bosch, Pascal van den 1993 Sparta       3.42 m
995 Teunissen, Pepijn 1994 Sparta         3.26 m
928 Weltens, Killian 29-05-1993 AV Sparta     3.24 m
946 Baelde, Marnix 10-10-1994 AV Sparta      3.12 m
924 Baptist, Niels 08-03-1994 AV Sparta      3.09 m
986 Spaans, Alvin 1994 Sparta           3.02 m
517 Snellen, Didier 1994 Sparta          2.92 m
1000 Ghazarian, Marek 1993 Sparta         2.64 m
991 Ezra, Voort van de 1993 Sparta        2.29 m

Jongens D 1000m

925 Harst, Wesley van der 09-11-1993 AV Sparta  3.23.8 min
946 Baelde, Marnix 10-10-1994 AV Sparta     3.39.8 min
988 Calor, Quincy 1993 Sparta          3.43.0 min
  Willemsen, Ivo   Sparta          3.44.9 min
924 Baptist, Niels 08-03-1994 AV Sparta     3.47.3 min
926 Hart, Ben 't 22-02-1993 AV Sparta       3.49.8 min
993 Boelhouwer, Jeroen 1993 Sparta        3.54.0 min
989 Bosch, Pascal van den 1993 Sparta      3.54.5 min
995 Teunissen, Pepijn 1994 Sparta        4.00.1 min
928 Weltens, Killian 29-05-1993 AV Sparta    4.05.1 min
968 Wongsodikromo, Jeffrey 15-03-1994 AV Sparta 4.06.0 min
991 Ezra, Voort van de 1993 Sparta        4.08.5 min
986 Spaans, Alvin 1994 Sparta          4.10.2 min
517 Snellen, Didier 1994 Sparta         4.10.5 min
1000 Ghazarian, Marek 1993 Sparta        4.33.1 min
987 Kuypers, Melvin 1994 Sparta         4.37.6 min

Jongens junioren D speer

927 Kruk, Sjoerd van der 02-02-1993 AV Sparta   29.60 m
929 Willemsen, Ivo 12-04-1993 AV Sparta     23.98 m
988 Calor, Quincy 1993 Sparta          23.19 m
926 Hart, Ben 't 22-02-1993 AV Sparta       22.50 m
925 Harst, Wesley van der 09-11-1993 AV Sparta  16.87 m
993 Boelhouwer, Jeroen 1993 Sparta        16.42 m
986 Spaans, Alvin 1994 Sparta          15.46 m
995 Teunissen, Pepijn 1994 Sparta        15.33 m
991 Ezra, Voort van de 1993 Sparta        14.98 m
987 Kuypers, Melvin 1994 Sparta         14.81 m
928 Weltens, Killian 29-05-1993 AV Sparta    14.51 m
968 Wongsodikromo, Jeffrey 15-03-1994 AV Sparta 13.87 m
517 Snellen, Didier 1994 Sparta         12.12 m
924 Baptist, Niels 08-03-1994 AV Sparta      9.13 m
1000 Ghazarian, Marek 1993 Sparta         8.08 m
946 Baelde, Marnix 10-10-1994 AV Sparta      7.79 m

Meisjes junioren D ver

982 Beauvesier Watson, Sally de 1993 Sparta    4.24 m
934 Bennett, Irene 22-05-1994 AV Sparta     4.19 m
941 Krom, Melanie de 30-10-1994 AV Sparta     3.55 m
940 Hoogland, Jennifer 06-12-1994 AV Sparta   3.47 m
937 Dungen, Denise van den 22-04-1994 AV Sparta  3.04 m
938 Heeswijk, Sherene 1994 AV Sparta       2.98 m
943 Snell, Kim 23-09-1994 AV Sparta       2.98 m
939 Helena, Melandrina 1994 AV Sparta      2.08 m

Meisjes junioren D 60m

934 Bennett, Irene 22-05-1994 AV Sparta      8.8 sec
982 Beauvesier Watson, Sally de 1993 Sparta    9.7 sec
941 Krom, Melanie de 30-10-1994 AV Sparta     9.8 sec
938 Heeswijk, Sherene 1994 AV Sparta       10.1 sec
940 Hoogland, Jennifer 06-12-1994 AV Sparta   10.3 sec
943 Snell, Kim 23-09-1994 AV Sparta       10.5 sec
937 Dungen, Denise van den 22-04-1994 AV Sparta  10.6 sec
939 Helena, Melandrina 1994 AV Sparta      10.7 sec

Meisjes junioren D kogel

938 Heeswijk, Sherene 1994 AV Sparta       8.64 m
934 Bennett, Irene 22-05-1994 AV Sparta     8.28 m
982 Beauvesier Watson, Sally de 1993 Sparta    7.93 m
941 Krom, Melanie de 30-10-1994 AV Sparta     6.41 m
943 Snell, Kim 23-09-1994 AV Sparta       6.24 m
937 Dungen, Denise van den 22-04-1994 AV Sparta  5.57 m
939 Helena, Melandrina 1994 AV Sparta      5.02 m
940 Hoogland, Jennifer 06-12-1994 AV Sparta   5.00 m

Meisjes junioren D speer

982 Beauvesier Watson, Sally de 1993 Sparta   18.85 m
938 Heeswijk, Sherene 1994 AV Sparta      15.55 m
934 Bennett, Irene 22-05-1994 AV Sparta     12.46 m
941 Krom, Melanie de 30-10-1994 AV Sparta    11.57 m
943 Snell, Kim 23-09-1994 AV Sparta       9.04 m
937 Dungen, Denise van den 22-04-1994 AV Sparta  8.82 m
940 Hoogland, Jennifer 06-12-1994 AV Sparta   8.20 m
939 Helena, Melandrina 1994 AV Sparta      8.18 m

Meisjes junioren D 1000m

941 Krom, Melanie de 30-10-1994 AV Sparta    3.43.5 min
934 Bennett, Irene 22-05-1994 AV Sparta     3.46.0 min
940 Hoogland, Jennifer 06-12-1994 AV Sparta   3.50.7 min
937 Dungen, Denise van den 22-04-1994 AV Sparta 4.17.6 min
982 Beauvesier Watson, Sally de 1993 Sparta   4.28.0 min
943 Snell, Kim 23-09-1994 AV Sparta       4.59.6 min
939 Helena, Melandrina 1994 AV Sparta      5.33.2 min

Meisjes junioren C ver

955 Fennema, Diede 07-03-1992 AV Sparta     3.90 m
531 Principaal, Giffty 1991 Sparta       3.65 m
931 Sewradj, Wendy 23-10-1991 AV Sparta     3.62 m
933 Treebusch, Nikki 16-06-1992 AV Sparta    3.61 m
942 Snell, Loes 24-12-1992 AV Sparta      3.23 m
932 Ghazarian, Irina 15-08-1992 AV Sparta    2.78 m

Meisjes junioren C 80m

531 Principaal, Giffty 1991 Sparta       11.9 sec
955 Fennema, Diede 07-03-1992 AV Sparta     12.0 sec
933 Treebusch, Nikki 16-06-1992 AV Sparta    12.3 sec
931 Sewradj, Wendy 23-10-1991 AV Sparta     12.5 sec
932 Ghazarian, Irina 15-08-1992 AV Sparta    13.7 sec
942 Snell, Loes 24-12-1992 AV Sparta      14.1 sec

Meisjes junioren C kogel

955 Fennema, Diede 07-03-1992 AV Sparta     9.74 m
931 Sewradj, Wendy 23-10-1991 AV Sparta     7.31 m
531 Principaal, Giffty 1991 Sparta       6.54 m
942 Snell, Loes 24-12-1992 AV Sparta      6.35 m
933 Treebusch, Nikki 16-06-1992 AV Sparta    6.04 m
932 Ghazarian, Irina 15-08-1992 AV Sparta    6.00 m

Meisjes junioren C speer

955 Fennema, Diede 07-03-1992 AV Sparta    25.95 m
931 Sewradj, Wendy 23-10-1991 AV Sparta    18.55 m
933 Treebusch, Nikki 16-06-1992 AV Sparta   13.90 m
531 Principaal, Giffty 1991 Sparta       13.50 m
942 Snell, Loes 24-12-1992 AV Sparta      13.42 m
932 Ghazarian, Irina 15-08-1992 AV Sparta   10.44 m

Meisjes junioren C 1000m

955 Fennema, Diede 07-03-1992 AV Sparta    3.28.0 min
531 Principaal, Giffty 1991 Sparta      3.51.4 min
932 Ghazarian, Irina 15-08-1992 AV Sparta   4.02.7 min
931 Sewradj, Wendy 23-10-1991 AV Sparta    4.06.1 min
933 Treebusch, Nikki 16-06-1992 AV Sparta   4.08.5 min
942 Snell, Loes 24-12-1992 AV Sparta     4.19.8 min

Jongens junioren C kogel

922 Turlings, Joey 07-11-1991 AV Sparta     9.17 m
921 Coffie, Mike 08-06-1991 AV Sparta      8.75 m
990 Floor, Voort van de 1991 Sparta       7.85 m
923 Weijden, Mike van der 21-11-1992 AV Sparta  4.78 m
948 Werf, Jorian van der 31-05-1992 AV Sparta  3.65 m

Jongens junioren C 100m

921 Coffie, Mike 08-06-1991 AV Sparta      13.0 sec
920 Oosterlaken, Joren 03-04-1991 AV Sparta   13.5 sec
922 Turlings, Joey 07-11-1991 AV Sparta     13.6 sec
990 Floor, Voort van de 1991 Sparta       15.3 sec
923 Weijden, Mike van der 21-11-1992 AV Sparta  15.8 sec
948 Werf, Jorian van der 31-05-1992 AV Sparta  17.9 sec

Jongens junioren C ver

921 Coffie, Mike 08-06-1991 AV Sparta      4.97 m
920 Oosterlaken, Joren 03-04-1991 AV Sparta   4.91 m
923 Weijden, Mike van der 21-11-1992 AV Sparta  3.32 m
948 Werf, Jorian van der 31-05-1992 AV Sparta  3.01 m

Jongens junioren C 800m

948 Werf, Jorian van der 31-05-1992 AV Sparta 3.20.8 min

Jongens junioren C speer

922 Turlings, Joey 07-11-1991 AV Sparta    34.10 m
990 Floor, Voort van de 1991 Sparta      30.26 m
920 Oosterlaken, Joren 03-04-1991 AV Sparta  27.13 m
921 Coffie, Mike 08-06-1991 AV Sparta     22.70 m

Mannen Senioren 300 meter

959 Karremans, Neal 20-11-1990 AV Sparta   41.2 sec

Mannen Senioren 150 meter

967 Wilgen, Bas van 12-10-1978 AV Sparta    16.6 sec
960 Kleij, Ben van der 11-03-1987 AV Sparta  16.7 sec
962 Lobela, Clement 05-02-1990 AV Sparta   18.8 sec
952 Buuren, Rick van 05-09-1988 AV Sparta   19.8 sec
992 Weijden, Tim van der 1990 Sparta      19.8 sec
592 Oude Nijhuis, Ton 0 Sparta        21.9 sec

Mannen Senioren kogel

594 Egmond, Erik van 0 Sparta         12.43 m
952 Buuren, Rick van 05-09-1988 AV Sparta    8.61 m

Mannen Senioren speer

970 Berg, Rogier van den 01-04-1979 AV Sparta 43.25 m
597 Voort, Arjan van der 00-00-2000 Sparta   39.08 m
959 Karremans, Neal 20-11-1990 AV Sparta   38.58 m
598 Harraz, Abdelkader 00-00-2000 Sparta   35.11 m
952 Buuren, Rick van 05-09-1988 AV Sparta   29.45 m

Mannen Senioren ver

970 Berg, Rogier van den 01-04-1979 AV Sparta  7.15 m
960 Kleij, Ben van der 11-03-1987 AV Sparta   6.43 m
962 Lobela, Clement 05-02-1990 AV Sparta    5.99 m
952 Buuren, Rick van 05-09-1988 AV Sparta    4.82 m

Mannen Senioren 800m

952 Buuren, Rick van 05-09-1988 AV Sparta   2.31.9 min

Mannen Senioren 1500m

600 Trinthammer, Vincent 00-00-2000 Sparta  4.28.6 min
599 Reiche, Ronald 00-00-2000 Sparta     4.43.2 min
966 Voorn, Marlon 21-01-1970 AV Sparta    4.47.5 min

Mannen Senioren hoog

970 Berg, Rogier van den 01-04-1979 AV Sparta 1.80 m
597 Voort, Arjan van der 00-00-2000 Sparta  1.75 m
960 Kleij, Ben van der 11-03-1987 AV Sparta  1.70 m

Vrouwen Senioren kogel

957 Janssens, Charissa 02-06-1990 AV Sparta  9.76 m
595 Lake, Roxanne 0 Sparta          8.39 m
951 Bennett, Anne 29-06-1988 AV Sparta    8.34 m
985 Schilstra, Anke 1965 Sparta        8.28 m

Vrouwen Senioren speer

957 Janssens, Charissa 02-06-1990 AV Sparta 28.53 m
969 Zwol, Wendy van 04-01-1983 AV Sparta   22.38 m
958 Jol, Denise 23-12-1988 AV Sparta     21.96 m
985 Schilstra, Anke 1965 Sparta       21.55 m

Vrouwen Senioren ver

957 Janssens, Charissa 02-06-1990 AV Sparta 4.68 m
595 Lake, Roxanne 0 Sparta          4.68 m
969 Zwol, Wendy van 04-01-1983 AV Sparta   4.49 m

Vrouwen Senioren 800m

963 Pannekoek, Mirjam 27-09-1988 AV Sparta  2.32.3 min

Vrouwen Senioren 150 meter

958 Jol, Denise 23-12-1988 AV Sparta     19.2 sec
596 Lemmel, Celine 00-00-2000 Sparta     20.0 sec
595 Lake, Roxanne 0 Sparta          20.2 sec
957 Janssens, Charissa 02-06-1990 AV Sparta 20.7 sec
593 Augustin, Mary 0 Sparta         21.4 sec

Vrouwen Senioren 300 meter

596 Lemmel, Celine 00-00-2000 Sparta     43.1 sec
593 Augustin, Mary 0 Sparta         46.3 sec