AV Sparta / Wedstrijden / Sparta evenementen / Algemene Ledenvergadering 25 juni

Algemene Ledenvergadering 25 juni

Op maandag 25 juni 2018 vindt de jaarlijkse ALV plaats. Dit
keer is dit op de locatie van Westvliet. De start van de ALV is

om 21.15 uur. Uiterlijk een week voor de ALV worden de stuk-
ken voor deze ALV naar jullie verzonden.