AV Sparta / Wedstrijden / Sparta evenementen / 28e Sparta Molenloop / Inschrijving

Inschrijving Molenloop

Inschrijven voor de Sparta Molenloop

Inschrijven

Voor inschrijving als deelnemer van de Molenloop gebruik deze link.

Voor inschrijving als team voor het Teamkampioenschap gebruik de volgende link.

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met de inschrijfvoorwaarden.

Inschrijfvoorwaarden

Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan AV Sparta  voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.
 
Persoonsgegevens
De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door AV Sparta opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door deelname aan de Molenloop toestemming aan AV Sparta tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan AV Sparta ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Het is de deelnemer ten allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door AV Sparta of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna AV Sparta dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De deelnemer verleent door deelname aan de Molenloop toestemming aan AV Sparta tot openbaarmaking van zijn/haar naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie via internet en of regionale media waaronder begrepen kranten.
 
Privacyverklaring
Zie ook privacyverklaring op https://www.avsparta.nl/Over-deze-website/Privacyverklaring-Atletiekvereniging-Sparta