AV Sparta / Over deze website / Privacyverklaring Atletiekvereniging Sparta

Privacyverklaring Atletiekvereniging Sparta

Mei 2018

Dit is een privacyverklaring van Atletiekvereniging Sparta gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40407799. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1 Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u indien u:
(a) lid wordt van Atletiekvereniging Sparta
(b) zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
(a) Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geslacht, bankrekeningnummer, licentienummer, deelname groep.

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
(a) het lidmaatschap te effectueren;
(b) nieuwsbrieven te verzenden;
(c) contact met u op te nemen of te onderhouden;
(d) lidmaatschapsgeld af te boeken

1.4 Mensen die alleen bij uw (persoons)gegevens komen zijn:
(a) het bestuur van AV Sparta
(b) de ledenadministratie
(c) de wedstrijdorganisatie van Atletiekvereniging Sparta
(d) de trainers

2. Informatie, wijziging, correctie, wissing, overdracht en bezwaar

U kunt contact opnemen met Nick Vogels via privacy@avsparta.nl voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens.

3. Beveiliging van uw gegevens

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. Derden

4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
(a) De Nederlandse atletiekunie

Deze derden gebruiken de gegevens voor: bewijs van lidmaatschap van atletiekvereniging Sparta.

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website en op onze sociale media pagina's, tenzij u daartegen bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. Privacy op de website

Bij registratie op de site vragen wij om uw naam en e-mailadres. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, maar uw naam kan wel vermeld worden bij uw bijdragen aan de website (commentaar, reactie op het prikbord). Het e-mailadres is niet zichtbaar op de publieke website, maar kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een nieuw wachtwoord te aan te vragen.

Het gebruik van de website wordt vastgelegd in logfiles, waarin tijdstip, uw IP-adres en de bezochte pagina's staan. Daarnaast wordt Google Analytics gebruikt voor analyses van het gebruik van de website. Google Analytics staat zo ingesteld dat geen persoonlijke informatie (uw IP-adres wordt anoniem gemaakt) wordt opgeslagen of naar Google verstuurd.

De site maakt gebruik van functionele cookies om de website goed te laten werken en het gebruik te kunnen analyseren. Uit deze cookies kunnen we geen persoonlijke gegevens herleiden.

De site wordt gehost bij DigitalOcean. DigitalOcean is een erkend cloud computing platform en voldoet aan de AVG.

7. Wijzigingen privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.