AV Sparta / Over deze website / Privacyverklaring Atletiekvereniging Sparta

Privacyverklaring Atletiekvereniging Sparta

Mei 2018

Dit is een privacyverklaring van Atletiekvereniging Sparta gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40407799. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1 Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u indien u:
(a) lid wordt van Atletiekvereniging Sparta
(b) zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
(a) Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geslacht, bankrekeningnummer, licentienummer, deelname groep.

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
(a) het lidmaatschap te effectueren;
(b) nieuwsbrieven te verzenden;
(c) contact met u op te nemen of te onderhouden;
(d) lidmaatschapsgeld af te boeken

1.4 Mensen die alleen bij uw (persoons)gegevens komen zijn:
(a) het bestuur van AV Sparta
(b) de ledenadministratie
(c) de wedstrijdorganisatie van Atletiekvereniging Sparta
(d) de trainers

2. Informatie, wijziging, correctie, wissing, overdracht en bezwaar

U kunt contact opnemen met Nick Vogels via privacy@avsparta.nl voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, of overdracht van uw gegevens;
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens.

3. Beveiliging van uw gegevens

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. Derden

4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
(a) De Nederlandse atletiekunie

Deze derden gebruiken de gegevens voor: bewijs van lidmaatschap van atletiekvereniging Sparta.

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website en op onze sociale media pagina's, tenzij u daartegen bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. Privacy op de website

Bij registratie op de site vragen wij om uw naam en e-mailadres. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, maar uw naam kan wel vermeld worden bij uw bijdragen aan de website (commentaar, reactie op het prikbord). Het e-mailadres is niet zichtbaar op de publieke website, maar kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een nieuw wachtwoord te aan te vragen.

Het gebruik van de website wordt vastgelegd in logfiles, waarin tijdstip, uw IP-adres en de bezochte pagina's staan. Daarnaast wordt Google Analytics gebruikt voor analyses van het gebruik van de website, zie de tekst hieronder.

Cookies

De Sparta-site maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen, bijvoorbeeld om uw aanmelding te onthouden.

U kunt zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. U kunt uw browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kunt u instellen welke websites cookies mogen plaatsen. Alle overige websites wordt het plaatsen van cookies dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven

Advertenties

Externe leveranciers, waaronder Google, maken gebruik van cookies om advertenties weer te geven op basis van de eerdere bezoeken van gebruikers aan de website. Met de DART-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan de gebruikers op basis van hun bezoek aan deze en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar de afmeldingspagina voor advertenties te gaan.

7. Wijzigingen privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.