AV Sparta / Over AV Sparta / Wat is AV Sparta?

Wat is AV Sparta?

Achtergrond informatie over atletiekvereniging Sparta

Sparta is een atletiekvereniging met 800 leden. AV Sparta staat voor kwaliteit, degelijkheid en goede gediplomeerde trainers. Het is een maatschappelijk betrokken vereniging met hart voor de jeugd. De vereniging is opgericht in 1954 en heeft de beschikking over een complex in het Haagse Zuiderpark en een accommodatie in Sportpark Westvliet in Voorburg. De trainingen, evenementen en loopcursussen worden verzorgd door enthousiaste trainers die door de Atletiekunie (AU) gecertificeerd zijn en al jaren training geven bij de vereniging.

Een van de hoogtepunten uit de geschiedenis van AV Sparta was de Olympische titel van Ria Stalman in 1984 in Los Angeles. Sparta maakt deel uit van Start West, een samenwerkingsverband tussen verenigingen in de regio dat tot doel heeft de talenten in de regio optimale kansen te geven.

Sparta voelt zich betrokken bij de samenleving. In dat kader zijn er projecten gestart met Parnassia psycho-medische zorg voor loopgroepen voor mensen met een psychiatrische handicap. Ook met wijkverenigingen en scholen in de nabijheid wordt intensief overlegd in hoeverre Sparta meerwaarde voor hen kan bieden. Daarnaast neemt Sparta deel aan het project 'Colours of Athletics (CoA)', een onderdeel van het landelijke programma 'Meedoen allochtone jeugd door sport'.