AV Sparta / Over AV Sparta / Spartaal / 2014 / Maart 2014

Spartaal maart

Komende activiteiten bij Sparta en anderen, van de voorzitter, wedstrijdverslagen, en meer.

Hierbij de nieuwe Spartaal. Mocht je van leden of belangstellenden horen dat zij deze Spartaal niet hebben ontvangen, laten ze zich dan voor de ontvangst van de nieuwe Spartaal aanmelden bij de website: www.avsparta.nl/Spartaal

Tweede helft april zal de volgende Spartaal verschijnen. Kopij hiervoor kan men inleveren via pr@avsparta.nl tot 20 april a.s.

Komende activiteiten AV Sparta

Sparta’s Testwedstrijden op de baan.

Op zondag 6 april vinden op de Sparta-baan in Voorburg de eerste testwedstrijden voor het nieuwe baanseizoen plaats. Zowel de jeugd als de senioren kunnen hier testen hoe ze uit de wintertrainingen zijn gekomen. Een veelvoud van baannummers staat op het programma. Meer informatie kunnen jullie vinden op  www.avsparta.nl/Wedstrijden/Sparta-evenementen/Testwedstrijd-2014

We hopen op een grote opkomst.

Junioren baanwedstrijd in het Zuiderpark

Op vrijdag 25 april a.s. vindt op de Sparta-baan in het Zuiderpark een baanwedstrijd plaats voor A/B/C/D jeugd plaats. De wedstrijd begint om 18.30 uur en informatie is op de volgende site te vinden: www.avsparta.nl/Wedstrijden/Sparta-evenementen/ABCD-wedstrijd-1

Van de Voorzitter

Hans Polderman, bestuurslid voor de jeugd, heeft zich helaas vanwege te veel werk op zijn bordje moeten terugtrekken als bestuurslid van AVSparta. Hans blijft wel actief in Voorburg. Het bestuur zoekt een opvolger. Als iemand zich als bestuurslid wil inzetten voor de Sparta jeugd dan graag een berichtje aan de voorzitter.

Nu het voorjaar weer is aangebroken starten we met het nieuwe seizoen voor de baanatletiek. Namens het bestuur wens ik eenieder een goede en prettige tijd met de trainingen. De wedstrijden komen er ook weer aan. We verwachten weer goede resultaten zowel individueel als in groepsverband en wensen jullie veel succes.

Komende wedstrijden derden

29 maart Arcade halve marathon Naaldwijk
4 april ColorRain Glow run voor jeugd Den Haag
6 april Plan Tower Run Den Haag
13 april Rotterdam marathon Rotterdam
24 april Instuif baanwedstrijd Naaldwijk

Voor informatie van deze en andere wedstrijden zie de agenda op de site

Verslagen en andere zaken

Superkrack-Finale-2014

Nanah zilver in Hoboken Belgie

Tijdens de Superkrack finale 2014 heeft Nanah Fung-loy het zilver behaald bij de Meisjes Miniemen (MJD) in de spannende eindfase van de meerkamp criterium in Hoboken Antwerpen. www.avsparta.nl/Nieuws/2014/Superkrack-Finale-2014

Sparta’s 1 v.d. 4 loop leverde vele ereplaatsen voor onze lopers op

Afgelopen zondag werd in het Zuiderpark de afsluitende wedstrijd gehouden in het kader van de Hardloopwinkel 1 van de 4 lopen. De opkomst was niet zo groot als de voorgaande wedstrijden. Ruim 140 lopers vertrokken voor hun 5 of 10 km.

Bij de 10 km kwam uiteindelijk Junis Stitan van Nordkop als eerste heer over de finish, terwijl bij de dames Teresa Sotomayor van Sparta als eerste binnenkwam.

De verenigingsbeker ging voor dit seizoen naar Haag Atletiek. Meer van de volledige daguitslag en competitie einduitslag en bovendien een scala van foto’s vindt u op Sparta site / 1vd 4

CPC, warm feest voor alle deelnemers

Ze waren er weer al die Spartanen. In alle leeftijdsklasse, jeugd nog met een hele toekomst voor zich, de echte wedstrijdlopers, de funrunners, de lopers uit de CPC-groepen met hun eerste passen in een wedstrijd. Het was een feestelijk gezicht voor ons als toeschouwer, lekker in het zonnetje.

Dat gold niet voor alle deelnemers. Die zon was voor hen soms een vijand. Warmtestuwing dreigt zo’n eerste warme dag. De meeste hebben zich er goed doorgeslagen, een enkeling kwam zich zelf tegen. Niettemin complimenten voor allen. Foto’s en verlagen staan op de Sparta site / CPC

AV Sparta doet mee aan de verkiezing van de Leukste Sportvereniging van Den Haag

Vanaf 2 april tot en met 26 mei 2014 kan er op AV Sparta gestemd worden bij de Verkiezing  van de Leukste Sportvereniging van de gemeente Den Haag. Uiteraard willen we die titel graag winnen.

Breng daarom nu je stem uit via www.leukstesportvereniging.nl. Je kunt met je stem zelf ook mooie prijzen mee winnen zoals een tablet, wellnessdagen etc.

Daarnaast wordt er voor iedere stem waarbij toestemming wordt gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven € 0,05 betaald door de organisatie van de verkiezing aan de stichting Spieren voor Spieren. Maar u kunt ook stemmen zonder de nieuwsbrieven van partners te gaan ontvangen.

Stem nu via www.leukstesportvereniging.nl

Colofon

Spartaal, de digitale nieuwsbrief van Atletiekvereniging Sparta Den Haag/Voorburg, verschijnt zeker niet maandelijks.

Vormgeving: Harry Oosterveen

Aan dit nummer werkten mee: Harm Kolk en Bert van Dijk.

Deadline Spartaal

De deadline voor de volgende Spartaal is 20 april 2014. Stuur je bijdrage naar PR@avsparta.nl