AV Sparta / Over AV Sparta / Spartaal / 2014 / Januari 2014

Spartaal januari

Komende activiteiten bij Sparta en anderen, van de voorzitter, wedstrijdverslagen, en meer.

Hierbij de nieuwe Spartaal. Mocht je van leden of belangstellenden horen dat zij deze Spartaal niet hebben ontvangen, laten ze zich dan voor de ontvangst van de nieuwe Spartaal aanmelden bij de website: www.avsparta.nl/Spartaal

Half februari zal de volgende Spartaal verschijnen. Kopij hiervoor kan men inleveren via pr@avsparta.nl tot 12 februari a.s.

Komende activiteiten bij AV Sparta

Sparta’s Apres Ski Party

Op zaterdag 15 februari wordt in het clubgebouw van Sparta te Voorburg een Apres Ski Party georganiseerd. Meer informatie zal binnenkort op onze site worden vermeld.

Start to Run begint in maart weer bij Sparta

Op 8 maart zal weer het project Start to Run zowel in Westvliet als in het Zuiderpark beginnen. Dit project, opgezet vanuit de atletiekunie, richt zich speciaal op mensen die graag willen beginnen met lopen. Wij roepen alle leden op om bekenden op deze mogelijkheid te wijzen en hen te stimuleren mee te doen met dit project. Vergeet hen niet er op te attenderen dat zij als locatie Sparta Westvliet of Sparta Zuiderpark moeten kiezen. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden via: www.starttorun.nl

Data competitiewedstrijden bekend

Komende zomer doen we als vereniging weer mee aan de clubcompetitie. Deze competitiewedstrijden worden gehouden vanaf D junioren tot en met de Master categorie.

AV Sparta doet mee in verschillende categorieën en met meisjes en jongensteams. Hierbij doet ieder 2 of 3 onderdelen en vier lopen de estafette. Per onderdeel krijg je punten en die worden per vereniging opgeteld. De beste verenigingen plaatsen zich voor de landelijke finale in september!

Schrijf onderstaande data alvast in je agenda, want we verwachten dat ook jij graag (weer) mee wil doen aan deze leuke ploegwedstrijden!

image1

DC competitie: 10 mei - 24 mei - 21 juni

B competitie: 11 mei - 15 juni

A Competitie: 18 mei - 22 juni

Senioren Competitie: 4 mei - 25 mei - 29 juni

Master Competitie: 11 mei - 22 juni

De competitie plaatsen zijn nu nog niet bekend en in april zullen de ploegleiders alle atleten benaderen om in overleg een goede ploegopstelling te maken. Tip: Zorg in ieder geval dat je meedoet aan de testwedstrijden begin april op Sparta Westvliet om aan de ploegleider te laten zien wat je kan!

Van de Voorzitter

Het bestuur is er helaas nog niet in geslaagd een bestuurslid als nieuwe penningmeester aan te trekken. Daarom worden de taken met betrekking tot de financiën, de boekhouding, de ledenadministratie e.d. dit jaar uitgevoerd door een commissie bestaande uit René Hobijn, Ewout Ouwehand, Ernst de Groot en Melvin Linscheer. Dit ook voor het samenstellen van de jaarrekening over 2013 en de begroting voor 2014, die zodra ze gereed zijn in een te houden algemene ledenvergadering zullen worden gepresenteerd. Voor externe aangelegenheden zal ik als voorzitter de financiële zaken behartigen, al dan niet samen met een ander bestuurslid.

We hebben nog twee leden voor de kascommissie nodig. Graag een berichtje als iemand een kandidaat weet. Het gaat om een controle op de administratie en de jaarrekening over 2013. Er is geen uitgebreide vakkennis voor nodig. De administratie is ondergebracht in een toegankelijk systeem (Asperion).

Komende wedstrijden

26 januari Indoor senioren/ABCD/masters Naaldwijk
26 januari Puinduinencross Kijkduin
1 februari Indoor senioren/AB Zoetermeer
8 februari Indoor Pupillen Zoetermeer
9 februari 1 v.d. 4 loop Koplopers Delft
16 februari Indoor Pupillen Naaldwijk
16 februari PAC strandloop Hoek van Holland

Zie voor informatie bovenstaande en andere wedstrijden www.avsparta.nl bij het agendagedeelte.

Verslagen en andere zaken

Nanah Fung-Loy wint goud op 60m horden! (foto: John Fung-Loy)

Veel eremetaal bij NK indoor DC junioren

Acht Spartanen hebben de arena van het Omnisport afgelopen weekend betreden en daarbij mooie strijd geleverd met atleten uit geheel Nederland. Dit leverde 8 podiumplaatsen op. 5x goud, 2x zilver en 1xbrons! http://www.avsparta.nl/Nieuws/2014/Veel-eremetaal-bij-NK-indoor-DC-junioren

Nieuwjaarsrecepties druk bezocht

De nieuwjaarsrecepties in Voorburg en in Den Haag van Sparta zijn drukbezocht. Enkele foto’s die gemaakt zijn van het eren van de kampioenen van Sparta in 2013 vindt u op de site: http://www.avsparta.nl/content/view/full/8322

Ton de Kleijn aan het werk

Een echte sportfanaat

In het nieuwsarchief van de Atletiek Unie een interview met Ton de Kleijn dat ik jullie niet wil onthouden. http://www.avsparta.nl/Nieuws/2014/Een-echte-sportfanaat

Nieuwe specialisatietrainer hoogspringen Eric Swillens

Hallo Spartanen,

Als "oud"-Spartaan (1989-2002) groet ik iedereen nu vanuit een trainersrol. Nadat mijn rockbandje uit elkaar viel ontdekte ik al snel bij Sparta mijn nieuwe ambitie.

Naast het training geven houd ik me vooral bezig met mijn dochtertje Julie en ontwikkeling/bouwen van gitaareffecten. Ik woon heel fijn samen met de mamma van Julie in Leidschendam.

Eric Swillens

Doordeweeks werk ik sinds 2009 als bevlogen docent natuurkunde. Iedereen die bevlogen over de lat kan (of wil) is welkom in mijn specialisatie training.

Ik geef die op maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur op de baan in Voorburg. Vanaf C junioren zijn alle atleten die aan baanwedstrijden meedoen welkom. Daarnaast kunnen in overleg met de groepstrainers en mij ook talentvolle D junioren aansluiten.

Tot op de baan!
Eric Swillens

Profiel

PR´s op de onderdelen: hoog (2.01 meter), pols (4.30 meter), horden (15,46 seconden als junior A)

(Selectie) specialisatietraining gevolgd bij: Rik Wijnants, Ruud Wielaart, Hans Coolen, Rob de Weger, Wigert Thunissen, Rob Richel, Arno Tavenier, Jaap van der Plaat en Ron van Wilgen.

Spikes zijn een must voor iedere baanatleet!

Spikes zijn sportschoenen waaronder metalen puntjes zijn bevestigd. Deze metalen puntjes zorgen voor een verbeterde krachtoverbrenging en ook betere grip (houvast) op de atletiekbaan en tijdens crosslopen, vergelijkbaar met de noppen onder voetbalschoenen.

Spikes

Wanneer je aan wedstrijden meedoet is het een must om spikes aan te schaffen, want anders heb je veel nadeel ten opzichte van atleten die wel spikes dragen.

Atletiekspikes mogen plaats bieden aan maximaal 11 spikepuntjes. De lengte van de spikepuntjes (op de baan) mag maximaal 9 mm zijn, bij hoogspringen en speerwerpen 12 mm.

Er zijn verschillende spikes voor diverse disciplines. Sprintspikes hebben bijvoorbeeld een harde plastic plaat onder de schoen, waarin de puntjes kunnen worden vastgedraaid en zijn verder minimaal uitgevoerd.

Voor jeugdatleten in de categorieën pupillen en D junioren adviseren wij om een allround spike aan te schaffen waarmee alle onderdelen kunnen worden beoefend. Vanaf C junioren kan je overwegen om specialisatie spikes te kopen voor de onderdelen waarin je je specialiseert!

Er zijn verschillende winkels in de regio Den Haag waar je spikes kan kopen:

Spikes ongebruikt in de kast liggen?! 

Bied ze aan via een briefje op het prikbord in de kantine !

En help een clubgenoot!

Den Haag: 
http://denhaag.run2day.nl/ en
http://www.dehardloopwinkel.nl/

Bleiswijk: 
http://www.tammingasports.nl/producten/schoenen-spikes

Reeuwijk: 
http://www.spikeshop.nl/

Uiteraard kan je ook tweedehands spikes overnemen van clubgenoten of via marktplaats. Zeker als je voet nog groeit is dat een goede optie, want dat scheelt snel tientallen euro’s en spikes gaan jarenlang mee!

Visie op jeugdatletiek

In december 2013 heeft Atletiekunie hun visie op jeugdatletiek op papier gezet. Hieronder geven we een stuk inhoud hiervan weer en kunt u onderaan doorklikken naar de volledige tekst.

In het visiedocument wordt antwoord gegeven op de volgende vraag: Hoe willen we de jeugd benaderen binnen de atletiek?

Visie op jeugdatletiek

De jeugdatletiek start bij zesjarigen (of in sommige verenigingen nog iets eerder). In deze jongste categorie van 6 tot 8 a 9 jaar wordt de basis gelegd voor de verdere bewegingscarrière of sportcarrière van het kind. De nadruk ligt hier op de ontwikkeling van motorische vermogens: hetFUNdament.

Dit FUNdament is om twee redenen belangrijk: hoe meer FUN, hoe positiever de atletiekbeleving en de kans op lange atletiekdeelname, hoe beter het FUNdament, hoe verder je kunt door ontwikkelen. “Veel en veelzijdig bewegen op een speelse manier” is het motto.

Noodzakelijk is aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen waarin vooral het plezier voorop staat. Belangrijk is ook het recht doen aan de enorme bewegingsdrang van deze kinderen. Leg geen bewegingsbelemmeringen op door gericht aan techniek te gaan werken.

Het veel en veelzijdig bewegen blijft in de daarop volgende ontwikkelingsperiodes van 8/9 tot 10/11 jaar steeds erg belangrijk. Stapsgewijs komt hier het ontwikkelen van de atletiek specifieke vaardigheden bij. Speels-prestatieve atletiek blijft de leidraad.

Niet alleen bij de jongste jeugd, maar in alle categorieën tot en met het Trainen voor omvang (11/12 tot 15/16 jaar). Zelfs daarna moet er de mogelijkheid zijn om te blijven spelen! Het hoe en waarom hiervan wordt in dit visiestuk toegelicht. Het Long Term Athlete Development model speelt hierin een grote rol.

Long Term Athlete Development

In de jeugdatletiek visie is het Long Term Athlete Development (LTAD) model leidend. Dit van oorsprong Canadese model vindt internationaal steeds meer navolging en gaat in zijn fasering ook uit van de ontwikkelingspsychologische aspecten. De basis van het model is een leven lang met plezier sporten. Voor de één betekent dat kiezen voor de prestatieve kant, voor de ander betekent dat kiezen voor een meer recreatieve beoefening van de sport. Aan die recreatieve kant spelen belevingsmotieven, gezondheidsmotieven en sociale motieven een rol.

Kortom: binnen het LTAD-model vindt optimale ontwikkeling van iedere atleet binnen eigen mogelijkheden en motivatie plaats. Waarbij goed is om te weten dat de overgrote meerderheid van de jeugdleden kiest voor de recreatieve kant. Dat wil niet zeggen dat ze geen prestatie willen neerzetten, maar dat is voor hen niet de voornaamste reden om lid te zijn (blijven) van de atletiekvereniging.

De Atletiekunie vindt dat de prestatieve en de recreatieve kant tot en met de C-junioren parallel moet lopen. De benadering van kinderen en de inhoud van de training kunnen voor een groot deel hetzelfde zijn. Hiervoor wordt gekozen, omdat jeugdigen pas rond vijftienjarige leeftijd in staat tot het maken van bewuste keuzes, waarbij ze ook de consequenties op de langere termijn kunnen afwegen.

De complete visie is te vinden via deze link: http://www.atletiekunie.nl/upload/File/Jeugdatletiek/Jeugd%20en%20beleid/Jeugdvisie%20eindversie%20dec2013.pdf

Colofon

Spartaal, de digitale nieuwsbrief van Atletiekvereniging Sparta Den Haag/Voorburg, verschijnt zeker niet maandelijks.

Vormgeving: Harry Oosterveen

Aan dit nummer werkten mee: Harm Kolk, Arjan van der Voort en Bert van Dijk.

Deadline Spartaal

De deadline voor de volgende Spartaal is 12 februari 2014. Stuur je bijdrage naar PR@avsparta.nl