AV Sparta / Over AV Sparta / Spartaal / 2014 / Februari 2014

Spartaal februari

Komende activiteiten bij Sparta en anderen, van de voorzitter, wedstrijdverslagen, en meer.

Hierbij de nieuwe Spartaal. Mocht je van leden of belangstellenden horen dat zij deze Spartaal niet hebben ontvangen, laten ze zich dan voor de ontvangst van de nieuwe Spartaal aanmelden bij de website: www.avsparta.nl/Spartaal

Half maart zal de volgende Spartaal verschijnen. Kopij hiervoor kan men inleveren via pr@avsparta.nl tot 15 maart a.s.

Komende activiteiten AV Sparta

Sparta’s 1 vd 4 loop

Op zondag 16 maart a.s. vindt in het Zuiderpark te Den Haag de laatste Hardloopwinkel 1 vd 4 loop plaats, georganiseerd door AV Sparta. Om 11.00 uur is de start van de 5 en 10 km vanaf onze baan. Na afloop zal de prijsuitreiking zijn van deze onderlinge competitie tussen Haag, HRR, Koplopers en AV Sparta.

We hopen op een grote opkomst. Voor aanmelding en informatie zie: http://www.avsparta.nl/Wedstrijden/Hardloopwinkel-1-van-de-4-lopen-en-crosses/1-vd-4-loop-bij-AV-Sparta

Ken je iemand, waarvan jij denkt, die moet ook meedoen met Start to run?!

Op 8 maart a.s. begint zowel in onze locatie Westvliet als in het Zuiderpark weer het project Start to Run. Dit project, opgezet vanuit de atletiekunie, richt zich speciaal op mensen die graag willen beginnen met lopen. Wij roepen alle leden op om bekenden op deze mogelijkheid te wijzen en hen te stimuleren mee te doen met dit project. Vergeet hen niet er op te attenderen dat zij als locatie Sparta Westvliet of Sparta Zuiderpark moeten kiezen. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden via: www.starttorun.atletiekunie.nl

Loopt mee en staat stil bij kanker

Op 24 en 25 mei 2014 vindt in het Zijdepark achter Leidschenhage voor de 2e keer de SamenLoop voor Hoop Haaglanden plaats. De Samenloop voor Hoop is een evenement van KWF Kankerbestrijding.

Arnout Voogt is al druk bezig hiervoor teams samen te stellen om ook vanuit Sparta aan dit project mee te doen. Het Wheel of Energy heeft twee jaar terug ook enthousiaste deelname vanuit onze vereniging opgeleverd en hopelijk wordt ook dit project door ons ondersteund. Voor meer informatie, zie: www.haaglanden.samenloopvoorhoop.nl

Van de Voorzitter

In de Algemene Ledenvergadering van 25 juni 2013 is aan de orde geweest dat onduidelijkheid bestond over de eigendom van het clubgebouw Zuiderpark. AV Sparta was van mening dat het clubgebouw eigendom was van de vereniging, maar de gemeente Den Haag had aan AV Sparta een bruikleenovereenkomst ter ondertekening voorgelegd. In die Ledenvergadering is aan het bestuur volmacht gegeven om hierover met de Gemeente te onderhandelen en de zaak af te handelen.

Op 22 november 2013 hebben drie bestuursleden opnieuw gesproken met een beleidsmedewerker van de Gemeente en in dat gesprek en uit documentatie is duidelijk geworden dat Sparta de gebouwen in bruikleen heeft. De onduidelijkheid was ontstaan doordat AV Sparta destijds de nieuwbouw heeft geregeld en betaald met onder meer een bijdrage van de Gemeente, maar de Gemeente toen niet een bruikleenovereenkomst of een opstalovereenkomst aan AV Sparta blijkt te hebben voorgelegd. Daaruit heeft men bij Sparta geconcludeerd dat de vereniging de nieuwbouw in eigendom had. In een in maart 1998 door AV Sparta getekende driepartijenovereenkomst met de aannemer en de Gemeente was alleen vermeld dat de bijdrage van de Gemeente zou worden verstrekt bij overdracht in bruikleen van de gebouwen. Overigens is de regel van bruikleen van gebouwen van toepassing op alle sportverenigingen in Den Haag en wordt voor AV Sparta daarop geen uitzondering gemaakt.

Gezien het bovenstaande zijn de huurovereenkomst voor de baan en de bruikleenovereenkomst voor de gebouwen nu door het bestuur ondertekend en opgestuurd naar de Gemeente. Een en ander heeft ook tot gevolg dat de waarde van de gebouwen op de balans van AV Sparta wordt afgeschreven ten laste van het eigen vermogen.

Besproken is nog of bij bruikleen een overeenkomst voor een periode langer dan een jaar zou kunnen worden afgesloten. Dat blijkt alleen mogelijk te zijn als een vereniging een investering in een gebouw doet met leningen van derden en daarvoor zekerheid nodig is. Daarvan is bij AV Sparta geen sprake geweest.

Komende wedstrijden derden

15/16 februari NK Indoor Masters Apeldoorn
16 februari Ballententstrandloop Hoek van Holland
16 februari Indoorwedstrijd pupillen Naaldwijk
22/23 februari NK Indoor Apeldoorn
1 maart Indoor C/D jeugd Zoetermeer
2 maart 20 Km van Alphen Alpen a.d. Rijn
8 maart Indoor pupillen Zoetermeer
9 maart CPC loop Den Haag
9 maart Indoor C/D jeugd Naaldwijk

Voor informatie van deze en andere wedstrijden zie de agenda op de site: www.avsparta.nl

Verslagen en andere zaken

Maayke Tjin-A-Lim Nederlands kampioen

image1

Tijdens de Nederlandse indoor Kampioenschappen Atletiek voor AB junioren heeft Maayke Tjin-A-Lim de Nederlandse titel verovert op de 60 meter horden. De zestienjarige Haagse won in een nieuw persoonlijk en AV Sparta clubrecord van 8.64 sec.
www.avsparta.nl/Nieuws/2014/Maayke-Tjin-A-Lim-Nederlands-kampioen

Hugo Tijsmans Erelid Atletiekunie

image2

Ons Lid van Verdienste Hugo Tijsmans is afgelopen zaterdag tijdens de jurydag van de Atletiekunie benoemd tot erelid van de Unie. Voorzitter Theo Hoex hing hem de versierselen om in aanwezigheid van de familie van Hugo. Wij feliciteren Hugo met zijn wel verdiend erelidmaatschap.
www.avsparta.nl/Nieuws/2014/Hugo-Tijsmans-Erelid-Atletiekunie

Veel eremetaal bij NK indoor DC junioren!

image3

Acht Spartanen hebben de arena van het Omnisport afgelopen weekend betreden en daarbij mooie strijd geleverd met atleten uit geheel Nederland. Dit leverde 8 podiumplaatsen op. 5x goud, 2x zilver en 1xbrons!
www.avsparta.nl/Nieuws/2014/Veel-eremetaal-bij-NK-indoor-DC-junioren

Clubrecord

image4

Maayke loopt een nieuw clubrecord op de 60m horden junioren B
www.avsparta.nl/Nieuws/2014/Clubrecord

´Nooit gedacht dat ik training geven zo leuk zou vinden!´

image5

Interview met trainster Jessica Bakker.
Door: Arjan van der Voort

Hoe ben je in de atletieksport verzeild geraakt? ´Bij de gymles zeiden ze tegen mij dat ik maar op atletiek moest gaan. Ik was niet goed in technische onderdelen, maar kon wel goed lopen. Ik ben begonnen als A pupil rond mijn tiende jaar bij atletiekvereniging SAV in Stede Broec.´

´Vanaf de D junioren heb ik me vooral gericht op sprint en horden. Sprinten vond ik het leukste om te doen en dan tot 200 meter. Ik deed mee aan de Nederlandse juniorenkampioenschappen en daar haalde ik de finales. Mijn persoonlijke records.......Uit mijn hoofd op de 60 meter 7.8 seconden en op de 100 meter 12.0 seconden. Op mijn 20e jaar ben ik gaan studeren in Amsterdam en ben ik gestopt met atletiek.´

´Ik werk als verpleegkundig specialist in Medisch Centrum Haaglanden op de afdeling dermatologie. Ik houd zelfstandig spreekuren en daarbij behandel ik alle voorkomende huidafwijkingen en ik snij ook plekjes weg. Ik werk drie dagen per week en vind het erg leuk om te doen. Naast mijn werk ben ik moeder van twee kinderen en woon samen met mijn vriend in Voorburg.´

Hoe kom je bij AV Sparta? ´Mijn zoon Lars had geen talent voor de bal en toen is hij op judo gegaan, maar hij was zo energiek dat ik hem mee heb genomen naar de atletiekvereniging. Hij vond dat heel leuk en zo belandde ik bij de informatie avond. Er werd gevraagd aan ouders om vrijwilligerstaken op je te nemen. Toen dacht ik, ik ga niet achter de bar staan als ik zelf aan atletiek heb gedaan, maar zet mijn atletiekkennis in voor de jeugd op de baan!´

Op de vraag wat ze nu zo leuk vind aan het training geven van de Mini en C pupillen, antwoord Jessica direct: ´De puurheid van de kleintjes vind ik zo leuk! Nooit gedacht dat ik het leuk zou vinden om kinderen training te geven. Ze zijn goudeerlijk, het zijn springplanken. Sommigen komen de eerste keer huilend, gestuurd door hun ouders en dan gaan ze trainen en hebben ze het grootste plezier en dat vind ik zo leuk om te zien!´

´Ik vind het leuk als kinderen heel enthousiast zijn. Ze moeten zich realiseren dat ze bij de ´juffrouw´ zijn en dat ze toch iets moeten leren, maar dat ze dat met plezier doen. Wat ook leuk is dat ze soms zeggen. Nee ik wil dat niet doen, want dat vind ik stom! Ze zijn de meest eerlijke groep die je kan hebben. Als ze iets niet willen dan doen ze het ook echt niet.´

Als je terugdenkt aan je periode bij SAV in Stede Broec wat heb je dan als tips voor AV Sparta? ´Vooral de stabiliteit van trainers is mij bijgebleven. Er waren veel trainers die over lange periode trainingen gaven. En de korte wegen die je met elkaar bewandelt, de samenhorigheid. Klinkt misschien een beetje EO, maar het is heel belangrijk. Mensen gaan elkaar leren kennen. Ze gaan pannenkoeken eten na een training zoals Arnold pas met zijn groep, de activiteiten buiten de trainingen om zijn mij het meest bijgebleven!´

´Je zegt zelf ook SAV ken ik nog van de leuke atletiekfeesten, absoluut! Die activiteiten naast het trainen, moet je blijven doen! Waanzinnig, want dat gaan de kinderen herinneren. Ik weet nog zo goed dat ik zelf met jeugdkamp werd gedropt midden in het donker!

Heb je nog vrienden over gehouden aan de Streker Atletiek Vereniging? ´Ja ik heb nog steeds contact met een aantal en ik heb er mijn beste vriendin aan over gehouden. Tussen neus en lippen geeft Jessica aan dat die wel een NK medaille had gewonnen. Zit schijnbaar toch nog hoog.....´

´AV Sparta is wel een hele gezellige club. Mensen kennen elkaar bij naam, ouders gaan je ook herkennen. Het is klein, het is gemütlich daar hou ik van. Dat moeten we wel proberen zo te houden.´

´Ik sta op open voor feedback van ouders. Graag zelfs, omdat we als trainers ook niet alles kunnen zien, we missen ook dingen. Dus spreek ons aan! Soms zijn er kinderen die opeens niet meer komen en dan heb je geen idee, waarom ze niet meer komen. Dat is toch jammer, want juist het persoonlijke contact vind ik fijn.´

image6

Wat vind je zo leuk aan wedstrijden coachen? ´Ik vind het heel leuk om te doen en ik raad alle kinderen aan om wedstrijden te doen. Het motiveert je en ze stijgen boven zichzelf uit. Ze weten waarvoor ze trainen en dat ze ook zien ´ik ben er eigenlijk best goed in´. Hoe leuk is dat!´

´En dat ouders ook nog zien dat de kinderen helemaal happy zijn na een wedstrijd misschien wel met een medaille. Dat is toch fantastisch. Het is goed voor ze want ze krijgen ook zelfvertrouwen en leren ook omgaan met teleurstellingen. En dan ben je als trainer weer op de goede plek om te zeggen dat ze het hartstikke goed hebben gedaan.´

Denk je dat je zelf tot je 20e was doorgegaan als je geen wedstrijden had gedaan? ´Nee zeker niet. Ik merkte ook wel dat ik steeds beter ging worden. Op een gegeven moment trainde ik vijf keer per week dat was fantastisch. Je probeert steeds het beste eruit te halen, je ging voor een nieuw persoonlijk record. En we deden veel landelijke competities waar we als team heen gingen, supergezellig.´

Vind je dat je atletiek ook recreatief kan beoefenen? ´Voor de jeugd zou ik bijna zeggen van niet. Het is een meetsport en dat moet zeker naar voren komen. Wij zetten ons als trainers in en proberen kwaliteit te bieden. En we willen dat ook graag meten. Wedstrijden zijn daar ideaal voor, want dan weet je waar de kinderen ze staan en zie je ook waar je nog aan kan werken qua techniek of tactiek. Het houd daarnaast de teamspirit hoog en ze motiveren elkaar.´

Even voorstellen: werptrainer Ivo Willemsen

Vanaf 10 maart 2014 ben ik de nieuwe werptrainer bij AV Sparta. De reden dat ik training ga geven is dat ik atletiek ben gaan missen. In de zomer van 2012 ben ik gestopt met het beoefenen van atletiek. In mijn periode als atleet heb ik meerdere malen aan het Nederlands Kampioenschap mee gedaan. Mijn specialiteiten waren kogelstoten en discuswerpen. Op de Nederlands Kampioenschappen heb ik bij beide onderdelen successen behaald. Vanaf kleins af aan heb ik altijd bij AV Sparta atletiek beoefend. Daarom vind ik het nu hartstikke leuk om aan de slag te gaan als trainer bij AV Sparta!

image8

Ivo geeft vanaf 10 maart trainingen op maandagavond van 19.00 tot 20.15 uur op de atletiekbaan in Voorburg. Zowel kogelstoten als discuswerpen worden getraind en op aanvraag ook speerwerpen. De training is voor C,B,A junioren en senioren van zowel locatie Westvliet als Zuiderpark. Talentvolle D junioren kunnen in overleg met hun groepstrainer en Ivo ook af en toe aansluiten.

image7

Colofon

Spartaal, de digitale nieuwsbrief van Atletiekvereniging Sparta Den Haag/Voorburg, verschijnt zeker niet maandelijks.

Vormgeving: Harry Oosterveen

Aan dit nummer werkten mee: Harm Kolk, Arjan van der Voort en Bert van Dijk.

Deadline Spartaal

De deadline voor de volgende Spartaal is 15 maart 2014. Stuur je bijdrage naar PR@avsparta.nl