AV Sparta / Over AV Sparta / Spartaal / 2013 / November 2013

Spartaal november 2013

Komende activiteiten bij Sparta en anderen, van de voorzitter, wedstrijdverslagen, en meer.

Hierbij de nieuwe Spartaal. Mocht je van leden of belangstellenden horen dat zij deze Spartaal niet hebben ontvangen, laten ze zich dan voor de ontvangst van de nieuwe Spartaal aanmelden bij de website: www.avsparta.nl/Spartaal

Half november zal de volgende Spartaal verschijnen. Kopij hiervoor kan men inleveren via pr@avsparta.nl tot 17 november a.s.

Komende activiteiten vanuit AV Sparta

De jeugdcross competitie begint met de cross bij Haag

De eerste cross voor de jeugd begint op zondag 17 november met de cross bij Haag. Nadere informatie hopen we binnenkort via onze site bekend te maken. Inschrijven kan via onze site: http://www.avsparta.nl/Wedstrijden/Agenda/Jeugd

Spartanen: Promoot de Grote Clubactie bij onze vereniging

De Grote Clubactie is al enkele weken geleden begonnen Onze vereniging doet mee aan het gedeelte van de online lotenverkoop. In 2012 leverde dat onze vereniging bijna Eur. 500,--

Laten we ons best doen om dit jaar het bedrag te verdubbelen. Ga naar de site:https://clubactie.nl/actie/AVSparta1 en probeer de mensen in je omgeving te stimuleren om de loten via Sparta te bestellen.

LET OP: Veel mensen hebben zich aangemeld voor de verkoop van een lot bij Sparta, maar hebben zelf nog geen lot toegevoegd. Controleer of je werkelijk een lot of meer hebt gekocht.

Project Beweeg mee nu ook op de maandagochtend

Het project ‘Beweeg mee’ bij Sparta zal binnenkort ook op de maandagochtend worden gehouden. Mensen die hun lichaam op een gezonde manier willen gaan gebruiken, kunnen vanaf begin november tweemaal in de week op onze accommodatie in het Zuiderpark terecht. Sparta richt zich vooral op mensen die in de omgeving van het Zuiderpark wonen. Wij roepen alle leden op om bekenden op deze mogelijkheid te wijzen en hen te stimuleren mee te doen met dit project. Meer informatie kunt u vinden op de site: http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Programma-Beweeg-mee.htm

Vergeet u niet hen attent te maken op het project dat bij AV Sparta loopt. Contactpersoon bij Sparta voor het project is Marco de Keijzer, tel. 06-45279012.

Ledenvergadering AV Sparta in week 50

In week 50 zal Sparta een ledenvergadering in het clubgebouw Westvliet organiseren Bij de betreffende vergadering zal o.a. de begroting voor 2014 worden vastgesteld.

Bij deze vergadering moeten ook nog twee reserves voor de kascommissie worden gekozen. Belangstellenden hiervoor kunnen bij de secretaris zich nader melden.

Mededelingen

Baangebruik tijdens trainingen

Het is fijn dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van onze atletiekbanen. Al eerder zijn er afspraken gemaakt wat betreft het gebruik van de banen. Deze afspraken luiden als volgt:

  • Baan 1 is voor versnellingen en lopers lopen schuin achter elkaar
  • Baan 2 is voor inhalen
  • Baan 3 is voor herstel
  • De anderen banen zijn voor sprinters en jeugd
  • Wandelen doe je niet op het tartan.

De trainers worden verzocht om dit binnen hun groep te verduidelijken.

Gevraagd: Vrijwilligers om 60 jaar Sparta tot een feest te maken.

Volgend jaar bestaat Sparta 60 jaar. Het zou fijn zij als we in 2014 voor zowel de leden als ook in Den Haag en Voorburg dit kunnen uitstralen. Het bestuur zou graag een werkgroepje willen vormen om dit nader uit te werken. Voor inlichtingen over deze werkgroep kunt u contact opnemen met Bert van Dijk, e-mail: pr@avsparta.nl

AV Sparta ondersteunt vluchtelingen

Sinds juni 2013 is Stichting Vluchtelingenwerk Zuidvleugel in Den Haag gestart met het project Actief in den Haag. Het doel van dit project is om vluchtelingen die zich in 2013 in het kader van de huisvestingstaakstelling in Den Haag gevestigd hebben te stimuleren om te participeren in de Haagse samenleving. Vluchtelingenwerk wil dit bereiken door het aanbieden van verschillende activiteiten. Zo ook sport. AV Sparta is eind september benaderd met de vraag medewerking te verlenen. Vanuit het bestuur is hier positief op gereageerd.

Vanaf 17 oktober 2013 is er daarom een nieuwe loopgroep. Voorlopig alleen voor mannen met een vluchtelingenstatus. Ze maken gebruik van de accommodatie Zuiderpark. In de maanden november tot januari subsidieert de gemeente deze groep. Op welke wijze het project daarna verder gaat en onder welke voorwaarden wordt in november besproken. Belangrijk daarbij is ook dat de deelnemers aan het project uitzicht hebben op lidmaatschap en zich thuis kunnen voelen bij AV Sparta. Daarom nu ook een oproep: Wie wil meedenken/meehelpen hoe dat voor Sparta te realiseren? De komende periode is de loopgroep er op maandag en donderdag van 17.30 tot 19uur.

Meer informatie: Machel Nuyten, Bert van Dijk

Verslagen wedstrijden

Verslag Haagse tien

Begin oktober vond in het kader van de 1 van de 4 lopen de 10 km plaats bij Haagatletiek. Een redelijk aantal Spartanen had zich hiervoor aangemeld en wist een flinke hoeveelheid ereplaatsen de wedstrijd te beëindigen.Voor een verslag, foto’s en uitslagen, zie onze site: http://www.avsparta.nl/content/view/full/8037

Andere zaken en Activiteiten derden

Baanwedstrijden derden in de directe omgeving

Cross- en Wegwedstrijden derden in de directe omgeving

3 november Parnassia Laan van Meerdervoort Den Haag
23 november Maastoren Challenge Rotterdam

Zie voor bovenstaande en andere wedstrijden www.avsparta.nl bij het agendagedeelte.

Even voorstellen

Ik ben Joe Perigault Monte en ik ben nu 20 jaar oud. Ik doe een opleiding als sport en bewegingsleider niveau 3 / 4 op het ID College te Zoetermeer. Ik zit nu in mijn eerste jaar.Ik heb contact gezocht met Arjan van der Voort, of ik bij Sparta Voorburg stage kon lopen. Dit is mogelijk als assistent trainer bij de D junioren vandaar dat ik mijzelf hier even voorstel.

Ik heb zelf veel atletiek ervaring. Ik ben begonnen met atletiek op mijn 12e jaar bij Haag Atletiek. De reden waarom ik atletiek ging was omdat mijn vader en oom (Fernando Monte en Pierre Monte) zelf ook aan atletiek deden op redelijk hoog niveau sprinten. Al snel bleek dat ik de gene droeg van het sprinten en daarbij ook nog verspringen. Ik werd al snel uitgenodigd om deel te nemen aan de sprintgroep van Paul Wernert. Ik begon met wedstrijdjes lopen en kreeg al snel een uitnodiging voor een inschrijving voor de C-spelen.

Indoor werd ik mijn eerste keer 9e als 1e jaars. Het jaar hierop was mijn top, want hier werd ik outdoor als indoor 3e van Nederland op de sprintnummers 60m en 100m. Ik kreeg ook een uitnodiging van de KNAU dat ik met het Nederlands team mocht lopen. Dit was een super ervaring. Helaas kreeg ik een blessure aan mijn knie na het interland en hierdoor gaf ik de moed een beetje op.Wie weet begin ik wel weer nu ik de atletiek wereld weer in stap!

Joe Perigault Monte

Joe Perigault Monte

Colofon

Spartaal, de digitale nieuwsbrief van Atletiekvereniging Sparta Den Haag/Voorburg, verschijnt zeker niet maandelijks.

Vormgeving: Harry Oosterveen

Aan dit nummer werkten mee: Arjan van der Voort, Machel Nuijten en Bert van Dijk.

Deadline Spartaal

De deadline voor de volgende Spartaal is 17 november 2013. Stuur je bijdrage naar PR@avsparta.nl,