AV Sparta / Over AV Sparta / Spartaal / 2013 / Juli 2013

Spartaal juli 2013

Komende activiteiten bij Sparta en anderen, van de voorzitter, wedstrijdverslagen, en meer.

Hierbij de nieuwe Spartaal. Mocht je van leden of belangstellenden horen dat zij deze Spartaal niet hebben ontvangen, laten ze zich dan voor de ontvangst van de nieuwe Spartaal aanmelden bij deze website: http://www.avsparta.nl/Spartaal

Half augustus zal de volgende Spartaal verschijnen. Kopij hiervoor kan men inleveren via pr@avsparta.nl tot 18 augustus a.s.

Komende activiteiten vanuit AV Sparta

Sparta-games

Op zondag 18 augustus organiseert Sparta haar traditionele Sparta-games. Vanaf 12.00 uur komen de senioren en AB Jeugd op verschillende onderdelen in actie op onze baan in het Zuiderpark. Voor meer informatie, zie onze site: http://www.avsparta.nl/Wedstrijden/Sparta-evenementen/Sparta-Games

Voorlopige data 1 van de 4 lopen bekend

Voor de komende cyclus van de 1 v.d. 4 lopen in het seizoen 2013/2014 zijn de volgende data vastgesteld.

Wegcircuit
 • 29-9-2013 bij HRR
 • 12-10-2013 bij Haag atletiek
 • 9-2-2014 bij Koplopers
 • 16-3-2014 bij Sparta
Crosscircuit
 • 8-12-2013 bij Sparta, de Duinrellcross
 • 29-12-2013 bij Koplopers
 • 4-1-2014 bij Haag Atletiek
 • 19-1-2014 bij HRR

Er kan door omstandigheden een datum veranderen, dus hou de verenigingssites in de gaten.

Start to Run begint weer in september

Op 7 september a.s. begint zowel in onze locatie Westvliet als in het Zuiderpark weer het project Start to Run. Dit project, opgezet vanuit de atletiekunie, richt zich speciaal op mensen die graag willen beginnen met lopen. Wij roepen alle leden op om bekenden op deze mogelijkheid te wijzen en hen te stimuleren mee te doen met dit project. Vergeet hen niet er op te attenderen dat zij als locatie Sparta Westvliet of Sparta Zuiderpark moeten kiezen. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden via: www.starttorun.atletiekunie.nl/

Sparta doet mee met het Strandwalfestival in Rijswijk

Op zondag 15 september presenteert Sparta zich bij het Strandwalfestival te Rijswijk. Aanwezigen kunnen op het Vredenburchterrein in Rijswijk meedoen met een aantal atletiekonderdelen, zoal verspringen, kogelstoten, 60 meter sprint en een familie-estafette.

Meer informatie vinden jullie op de site www.strandwalfestival.nl

Van de voorzitter

Op 25 juni zijn in de algemene ledenvergadering drie nieuwe bestuursleden voorgedragen en benoemd, te weten Ingrid Bosboom, Machel Nuyten en Hans Polderman. Ingrid wordt als opvolgster van Sjoukje Hoekstra secretaris van het bestuur, Machel gaat ter opvolging van Arnout Voogt leiding geven aan de Technische Commissie, waaronder de training in ruime zin, Hans gaat leiding geven aan de activiteiten voor de jeugd. Laatstgenoemde werkzaamheden deed Ton de Kleijn er tot nu bij vanwege een vacature in het bestuur.

Van Sjoukje hebben we in deze ledenvergadering afscheid genomen, Arnout was al eerder tussentijds afgetreden. Sjoukje en Arnout hebben in een situatie met vacatures in het bestuur heel wat extra werkzaamheden voor hun rekening genomen, waarvoor veel dank. Ton kan zich nu weer volledig bezig houden met de wedstrijden.

Van de Gemeente Den Haag hebben we zojuist een mededeling ontvangen dat de gevraagde subsidie voor het opknappen van het clubhuis in het Zuiderpark is toegewezen. Dat houdt in dat het dak kan worden vernieuwd en centrale verwarmingsketels kunnen worden vervangen. Dat laatste zal leiden tot een flinke besparing op de energiekosten. Met de werkzaamheden zal zo spoedig mogelijk na de zomervakantie worden gestart.

Verslagen en uitslagen baan

Uitslagen baan wedstrijd Instuif Naaldwijk

Een select gezelschap atleten van Sparta was op donderdagavond afgelopen week aanwezig bij de instuifwedstrijd in Naaldwijk. Voor de uitslagen, zie de site: http://www.avsparta.nl/Wedstrijden/Uitslagen-en-foto-s/2013/Instuif-Naaldwijk2/Resultaten

Spartalid naar finale horden bij EYOF

Maayke Tjin-A-Lim heeft zich afgelopen dinsdag in Utrecht geplaatst voor de finale 100 meter horden op het European Youth Olympic Festival. De Haagse liep vanuit baan 3 naar een fraaie tweede plaats in haar serie en plaatste zich daarmee automatisch voor de finale op donderdag. Voor meer informatie zie http://www.avsparta.nl/Nieuws/2013/Maayke-Tjin-A-Lim-naar-horden-finale-EYOF

Verslagen weg- en crosswedstrijden

Beachrun ook dit jaar groot succes.

Ook dit jaar was de mede door AV Sparta georganiseerde Beachrun een groot succes. Met 600 voorinschrijvingen was de loop vol en ging een grote groep enthousiaste atleten voor de 5 en de 10 km het zandparcours van de Beachrun op. Daar waar de atleten eindelijk uit het zand mochten, bleek een grote heuvel voor menigeen een behoorlijke kuitenbijter te zijn. Voor foto's en de uitslag zie onze site: http://www.avsparta.nl/Wedstrijden/Uitslagen-en-foto-s/2013/Beach-Run/Resultaten

Andere zaken en Activiteiten derden

Baanwedstrijden derden in de directe omgeving

 • 20/21 juli NK Senioren Amsterdam

Wegwedstrijden derden in de directe omgeving

 • Ieder zondag in juli/augustus: Kerkpolderloop Delft
 • 24 augustus Bradelierloop De Lier

Zie voor bovenstaande en andere wedstrijden www.avsparta.nl bij het agendagedeelte.

Oud-penningmeester van Sparta Ben Maas overleden.

Begin juli ontvingen we bericht dat onze oud-penningmeester Ben Maas was overleden. De vereniging heeft gezorgd dat op zijn crematie bloemen namens Sparta aanwezig waren. Zijn vrouw, Gré, heeft later telefonisch doorgegeven positief verrast te zijn dat Sparta hem nog niet vergeten was. Meer informatie vindt u op de site: http://www.avsparta.nl/Nieuws/2013/In-Memoriam-Ben-Maas-1921-2013

Onderstaande twee artikelen zijn door Arjan van der Voort aangeleverd en zijn interessant voor iedere atleet.

Overbelasting van de peesplaat onder de voet ('Fasciïtis plantaris' / 'hielspoor')

image1

Een veel voorkomende klacht bij hardlopen is een stijve en pijnlijke plek onder de hiel. Dit is de plaats waar de peesplaat, de fascia plantaris, onder de voet aanhecht. Als deze aanhechting geïrriteerd raakt, wordt dat 'fasciïtis plantaris' genoemd. Als deze irritatie lang bestaat, kan er kalk ontstaan in de pees nabij de aanhechting aan het bot. Dit is op de röntgenfoto zichtbaar als een 'hielspoor'. Bij lopen treedt deze fasciïtis vrijwel nooit plotseling op, maar nemen de klachten geleidelijk toe. Het is dan ook een typisch voorbeeld van een overbelastingsblessure. In het beginstadium van deze blessure is er slechts sprake van een stijf en/of zeurend pijngevoel (de ochtend) na een zware inspanning of als er met blote voeten op een harde ondergrond wordt gelopen.

Zie voor het hele artikel de site: http://www.atletiekunie.nl/index.php?page=817

Nader bekeken: wedstrijdregels kogelstoten

image4

Volgens de internationaal geldende atletiekregels wordt de kogel gestoten vanuit een betonnen cirkel met een middenlijn van 2,135 meter. Deze cirkel is in de richting waarin wordt gestoten begrensd door een gebogen, witte, meestal houten balk. De massieve, metalen kogel, dient volkomen rond te zijn. De diameter van de kogel is bij de heren tenminste 110 en ten hoogste 130 mm bij een gewicht van 7,257 kilogram (16 Engels pond). Bij de dames is dit: 95-110 mm en 4 kg.

Tijdens het stoten van de kogel mag de begrenzing van de ring en de stootbalk niet overschreden worden, de balk mag alleen aan de binnenzijde aangeraakt worden. Men mag de kogel niet werpen, deze dient vanaf een uit de schouder komende beweging vanuit de nek gestoten te worden. Na de stoot moet de werper/werpster de ring aan de achterzijde verlaten, en wel pas nadat de kogel is geland. De kogel moet bovendien binnen de sector neerkomen. Gaat één van deze punten fout dan is de worp ongeldig en wordt deze niet opgemeten.

Net als bij speerwerpen en discuswerpen moet het projectiel binnen de sectorlijnen neerkomen. De sector waarbinnen de kogel moet neerkomen wordt vanuit het middelpunt van de ring uitgezet. De grenslijnen maken een hoek van ongeveer 65 graden. De afstand van de stoot wordt gemeten tussen de dichtstbijzijnde indruk van de kogel (het '0-punt') en de binnenzijde van de stootbalk. Het aantal pogingen is afhankelijk van de wedstrijd, meestal mag iedere deelnemer drie keer stoten en de eerste acht deelnemers nog drie keer. (Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kogelstoten)

En tot slot nog even een overzicht wie met welk gewicht stoot:

Categorie Meisjes/Dames Jongens/Heren
Pupillen B en A 2 kilo 2 kilo
D 2 kilo 3 kilo
C 3 kilo 4 kilo
B 3 kilo 5 kilo
A 4 kilo 6 kilo
Senioren 4 kilo 7,26 kilo

Colofon

Spartaal, de digitale nieuwsbrief van Atletiekvereniging Sparta Den Haag/Voorburg, verschijnt zeker niet maandelijks.

Vormgeving: Harry Oosterveen

Aan dit nummer werkten mee: Harm Kolk, Arjan van der Voort en Bert van Dijk.

Deadline Spartaal

De deadline voor de volgende Spartaal is 18 augustus 2013. Stuur je bijdrage naar pr@avsparta.nl