AV Sparta / Over AV Sparta / Spartaal / 2013 / Augustus 2013

Spartaal augustus 2013

Komende activiteiten bij Sparta en anderen, van de voorzitter, wedstrijdverslagen, en meer.

Hierbij de nieuwe Spartaal. Mocht je van leden of belangstellenden horen dat zij deze Spartaal niet hebben ontvangen, laten ze zich dan voor de ontvangst van de nieuwe Spartaal aanmelden bij de website: www.avsparta.nl/Spartaal

Begin oktober zal de volgende Spartaal verschijnen. Kopij hiervoor kan men inleveren via pr@avsparta.nl tot 6 oktober a.s.

Komende activiteiten vanuit AV Sparta

Pupillenwedstrijd in Voorburg

Op zondag 22 september a.s. organiseert Sparta een pupillenwedstrijd op de baan in Voorburg. Hopelijk zijn veel van onze pupillen hierbij aanwezig.

Voor meer informatie, zie www.atletiekunie.nl/index.php?page=80&agendaitem=7604&type=wedstrijd

Clubkampioenschappen AV Sparta

Op 6 oktober organiseert Sparta haar jaarlijkse clubkampioenschappen op de baan. Een nader programma komt in september op onze website: www.avsparta.nl/Wedstrijden/Sparta-evenementen/Clubkampioenschappen

Komende data twee eerste 1 van de 4 lopen.

De twee eerste 1 v.d. 4 lopen zij al op korte termijn

HRR bijt de spits af en heeft haar loop op 29 september a.s., terwijl Haag atletiek haar loop op 12 oktober a.s. organiseert.

We hopen op een grote opkomst van Spartanen.

De informatie hierover staat op onze site: www.avsparta.nl/Wedstrijden/Hardloopwinkel-1-van-de-4-lopen-en-crosses

Ken je iemand, waarvan jij denkt, die moet ook meedoen met Start to Run?

Op 7 september a.s. begint zowel in onze locatie Westvliet als in het Zuiderpark weer het project Start to Run. Dit project, opgezet vanuit de atletiekunie, richt zich speciaal op mensen die graag willen beginnen met lopen. Wij roepen alle leden op om bekenden op deze mogelijkheid te wijzen en hen te stimuleren mee te doen met dit project. Vergeet hen niet er op te attenderen dat zij als locatie Sparta Westvliet of Sparta Zuiderpark moeten kiezen. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden via: www.starttorun.atletiekunie.nl/

Sparta doet mee met het Strandwalfestival in Rijswijk

Op zondag 15 september presenteert Sparta zich bij het Strandwalfestival te Rijswijk.

Aanwezigen kunnen op het Vredenburchterrein in Rijswijk meedoen met een aantal atletiekonderdelen, zoal verspringen, kogelstoten, 60 meter sprint en een familie-estafette.

Meer informatie vinden jullie op de site www.strandwalfestival.nl

Van de voorzitter

Volgens artikel 12 lid 3 sub a van de statuten benoemt de algemene ledenvergadering jaarlijks een kascommissie van drie leden en één plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Volgens lid 3 sub c van dat artikel onderzoekt de kascommissie de balans en de staat van baten en lasten alsmede de toelichting op deze stukken en brengt ze verslag van haar bevindingen daarover uit aan de algemene vergadering.

In de ledenvergadering van 25 juni zijn voor 2013 twee leden benoemd maar stelden zich nog geen derde lid en een plaatsvervangend lid beschikbaar. Vandaar mijn verzoek aan eenieder die iemand weet die zich voor één van beide functies beschikbaar wil stellen of zelf interesse heeft contant met de voorzitter op te nemen (voorzitter@avsparta.nl).

Verslagen weg- en crosswedstrijden

Survival voor Spartanen

Het weekend begint altijd heel goed als het weer lukt op tijd op te staan voor de duintraining op zaterdag. Om 9 uur 's ochtends staat iedereen dan op de stoep van de Haagse Beek te (dauw)trappelen van ongeduld om weer lekker puinduin op- en af te rennen, een stuk over het strand te crossen, een achtje van Agnes in het Hyacintenbos te lopen, en nog veel meer. Gezien het altijd vrolijke gekwebbel zijn de meesten dan al klaarwakker.

Zaterdag 3 augustus j.l. was er een ander programma. Bear Grylls kon niet komen, dus Survival-Rik stond klaar op de parkeerplaats bij Madestein met een bos dik touw om de schouder geslagen en had speciaal voor ons een survivalrun parcours uitgezet!

Een 'extra light'-versie ter kennismaking. Zo konden we eens ruiken aan die tak van sport en misschien hoopte hij ook wel dat we besmet zouden worden met het survivalrun-virus of op zijn minst beter gingen begrijpen waarom sommige hardlopers onder ons heel graag hun tanden zetten in 25 tot 60 lastige hindernissen wanneer ze in de winter een rondje door het bos rennen. En dat zo snel mogelijk zonder dat je bij wedstrijden je deelnemersarmbandje in moet leveren omdat een hindernis niet lukt door verzuring van je spieren, wintervingers of erger.

Maar wij deden het vriendelijke kennismakingsparcours en het was echt superleuk! We hebben ge-apenhangd (schrijf je dat zo?) boven (groene) sloten aan touwen en autobanden, in netten geklommen, borstzwaai achterstevoren gedaan over een soort hoge rekstok en ook door een tractorband die in een boom hing, over touwlussen gebalanceerd, geprobeerd in een touw zonder knopen omhoog te klimmen, over een boomstam een vies slootje overgestoken en tussendoor telkens stukjes hardgelopen.

Behalve je lachspieren gebruik je ook je buik-, arm- en tal van andere spieren die bij een gewone looptraining weinig aandacht krijgen, en dat voelt hartstikke goed. Ook je vechtlust wordt uitgedaagd en ik kan me goed voorstellen dat je hier heel fanatiek in wordt.

Na een uurtje of twee was iedereen lekker moe en voldaan en met een blauwe plek hier of daar konden we nog lekker van een bakje verse espresso of mandarijnensap met een koek nagenieten. Bedankt voor de organisatie en leuke kennismaking Rik!

Andere zaken en Activiteiten derden

Baanwedstrijden derden in de directe omgeving

1 september CD-instuif Naaldwijk
8 september D-spelen Amsetrdam
14 september Jeugdwedstrijden Delft en competitie
15 september Blok CD meerkamp Delft

Wegwedstrijden derden in de directe omgeving

24 augustus Bradelierloop De Lier
25 augustus Kerkpolderloop Delft
8 september Estafettemarathon Delft
21 september Vredesloop Den Haag
22 september Marathon en andere lopen Den Haag
28 september Rijk Zwaanloop ’s-Gravenzande
29 september 1 v.d. 4 loop bij HRR Den Haag

Zie voor bovenstaande en andere wedstrijden www.avsparta.nl/agenda.

Colofon

Spartaal, de digitale nieuwsbrief van Atletiekvereniging Sparta Den Haag/Voorburg, verschijnt zeker niet maandelijks.

Vormgeving: Harry Oosterveen
Aan dit nummer werkten mee: Sandra de la Combe, Harm Kolk en Bert van Dijk.

Deadline Spartaal

De deadline voor de volgende Spartaal is 6 oktober 2013. Stuur je bijdrage naar PR@avsparta.nl,