AV Sparta / Over AV Sparta / Spartaal / 2012 / November 2012

November 2012

Komende activiteiten bij Sparta en anderen, van de voorzitter, wedstrijdverslagen, en meer.

Hierbij de nieuwe Spartaal. Mocht je van leden of belangstellenden horen dat zij deze Spartaal niet hebben ontvangen, laten ze zich dan voor de ontvangst van de nieuwe Spartaal aanmelden bij deze website: http://www.avsparta.nl/Spartaal

Begin december zal de volgende Spartaal verschijnen. Kopij hiervoor kan men inleveren via pr@avsparta.nl tot 2 december a.s.

Komende activiteiten  bij AV Sparta

CPC-trainingen starten vanaf 19 november

In week 47 beginnen bij Sparta, zowel in Voorburg als in Den Haag, weer nieuwe groepen met mensen die zich serieus willen voorbereiden op de City-Pier-City Loop. Goed om bekenden van jullie hier vast op te attenderen. De trainingen richten zich op beginnende en gevorderde lopers en zijn bedoeld voor het volbrengen van 5, 10 of  21,1 km bij de City-Pier-City Loop.
Voor meer informatie zie:  http://www.avsparta.nl/Loopgroepen/CPC-cursus

Duinrellcross 9/12 ook voor de jeugd

Zondag 9 december a.s. organiseert AV Sparta haar traditionele Duinrellcross: voor liefhebbers van een echte cross een uitdaging. Het mooie duingebied achter het pretpark is deze dag ons domein. Ga voor meer informatie en inschrijving naar: http://www.avsparta.nl/Wedstrijden/Hardloopwinkel-1-van-de-4-lopen-en-crosses/Duinrellcross

Light Night Kidsrun op 14/12 in Voorburg

Op vrijdagavond 14 december a.s. heeft de zesde Light in the Night Kidsrun in Voorburg plaats. Deze loop is een feestelijke happening voor de jeugd. Lekker lopen in het donker, met feeƫrieke lichtjes om je heen. Hopelijk komen hier veel pupillen naar toe.
Meer informatie vindt u op: http://www.avsparta.nl/Wedstrijden/Sparta-evenementen/6e-Light-In-the-Night-Kidsrun-14-december-2012

Jeugd cross competitie zondag 16 december

AV Sparta organiseert op 16 december haar crossloop in het kader van de crosscompetitie van de regio Den Haag. Meer informatie over de jeugdcross competitie met data vindt u op: http://www.avsparta.nl/Nieuws/2012/Schrijf-je-nu-in-voor-de-Haagse-Cross-Competitie 

Van de voorzitter

Penningmeester

Bij het vertrek van Hans de Vries als penningmeester eind juni 2012 waren we er nog niet in geslaagd een opvolger voor hem aan te trekken. Dat is inmiddels wel gelukt. Jos Bras heeft zich beschikbaar gesteld en zal in de eerstvolgende ledenvergadering worden voorgedragen als bestuurslid. In de tussentijd neemt Jos al deel aan de werkzaamheden van het bestuur en geeft hij leiding aan de commissie die tot taak heeft een sluitende begroting voor 2013 op te stellen.

Begroting 2013 

In de ledenvergadering van 25 juni 2012 heb ik als voorzitter van het bestuur naar aanleiding van het tekort over 2011 toegezegd voor 2013 een sluitende begroting te zullen laten maken. Daar wordt inmiddels door een begrotingscommissie hard aan gewerkt. Bij het doorlichten van de administratie is gebleken dat op verschillende kostenposten kan worden bezuinigd. Zodra de begroting klaar is, zal voor bespreking ervan een ledenvergadering worden gehouden.

Aannemer aan de slag bij clubgebouw Voorburg

Afgelopen week is aannemer Van Hoek uit Delft begonnen met werkzaamheden aan het clubgebouw van VCC en AV Sparta locatie Westvliet. Hierdoor kan er ongeveer twee weken geen gebruik gemaakt worden van de kantine. Zie verder: http://www.avsparta.nl/Nieuws/2012/Aannemer-start-met-werkzaamheden-Clubgebouw-Westvliet 

Komt u wel eens op de Sparta-site?

Op moment is een groepje Spartanen de website aan het bekijken en updaten. Wilt u ook eens naar onze site gaan en ons doorgeven wat u mist of slecht kan vinden?
De site vindt u bij www.avsparta.nl 
Opmerkingen kunt u doorgeven aan pr@avsparta.nl en wij zullen uw commentaar meenemen in eventuele aanpassingen. Ook kunt u, als u op de Sparta-site bent, opmerkingen doorgeven aan onze webmaster.

LAATSTE KANS: Koop een lot van Grote Clubactie

Koop nu online via de site van Sparta een lot van de Grote Clubactie. Doe mee en nodig bekenden en relaties uit om hun loten via de site van Sparta te bestellen. Wij doen mee aan de Grote Clubactie, omdat grote materialen vervangen moeten worden zoals (pols)hoogspringmatten, overkappingen, scoreborden, horden, etc.
Snel naar http://online.clubactie.nl/AVSparta en koop enkele loten. Tachtig procent van de opbrengst is voor Sparta.

Hardlopen in Kenia

Ervaringen van Lion Wildenburg van een hardloopactiviteit in Kenia.
Zie uitgebreid verslag op http://www.avsparta.nl/Nieuws/2012/Hardlopen-in-Kenia

Activiteiten derden

Clingendaelcross bij HRR

Op zondag 11 november kunt u weer meedoen met de Clingendaelcross, georganiseerd door HRR.
Zie voor aanmelding en informatie: http://www.avsparta.nl/Wedstrijden/Hardloopwinkel-1-van-de-4-lopen-en-crosses/Clingendaelcross-Hague-Road-Runners

Meeuwen Makrelen Loop

Op zaterdag 15 december heeft vanaf het Zuidelijk Havenhoofd de jaarlijkse Makrelenloop plaats. Voor informatie zie: https://sites.google.com/site/mmlscheveningen/

Colofon

Spartaal, de digitale nieuwsbrief van Atletiekvereniging Sparta Den Haag/Voorburg, verschijnt zeker niet maandelijksVormgeving: Harry Oosterveen Aan dit nummer werkten mee: Jeannette Voorbij, Harm Kolk, Lion Wildenburg en Bert van Dijk

Deadline Spartaal

De deadline voor de volgende Spartaal is 2 december 2012. Stuur je bijdrage naar pr@avsparta.nl