AV Sparta / Over AV Sparta / Bestuur

Bestuur van AV Sparta

AV Sparta heeft een verenigingsbestuur dat verantwoordelijk is voor zowel locatie Voorburg (Westviet) als voor locatie Zuiderpark. Daarnaast is er een bestuur van de Voorburgse Atletiek Stichting Sparta (VASS), dat samenwerkt met de stichting die de gehele accommodatie op locatie Voorburg (Westvliet) beheert.

Het bestuur vergadert ongeveer 1 x per 6 weken, afwisselend op beide locaties. Verder is er 1 keer per jaar een algemene ledenvergadering waarbij alle Sparta leden uitgenodigd worden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor het bestuur, stuurt u ze dan a.u.b. naar het volgende e mail adres: secretaris@avsparta.nl, dan reageert het bestuur zo spoedig mogelijk.

De notulen van de voorgaande ledenvergadering kunt u opvragen bij de secretaris secretaris@avsparta.nl

Het bestuur bestaat sinds najaar 2014 uit de volgende personen:

  • Paulien Ahraoui,
  • Dick Holstein,
  • Nick Vogels
  • Nynke Zorge,
  • Helen Gonzales,
  • Machel Nuyten,
  • Saskia van Kaam.

Voorzitter AV Sparta
Helen Gonzales (a.i.)
voorburg-bestuur@avsparta.nl

Tweede voorzitter, tevens voorzitter VASS
Helen Gonzales
voorburg-bestuur@avsparta.nl

Secretaris Zuiderpark
Paulien Ahraoui 
secretaris@avsparta.nl

Secretaris Westvliet
Nynke van Zorge
voorburg-secretaris@avsparta.nl

Penningmeester
Nick Vogels
penningmeester@avsparta.nl

Tweede Penningmeester, tevens VASS
Eric Ligthart
voorburg-penningmeester@avsparta.nl

Overige bestuursleden
Dick Holstein
Saskia van Kaam
Machel Nuyten

Taken bestuursleden

Wedstrijdorganisatie
Dick Holstein

Baan- en Jeugdatletiek Zuiderpark
Dick Holstein

Baan- en Jeugdatletiek Westvliet
Saskia van Kaam

Accommodatie beheer Westvliet en Zuiderpark
Machel Nuyten

Statistiek en Uitslagen
Dick Holstein

Coördinatie Projecten
Machel Nuyten

Vrijwilligerszaken
Nick Vogels
vrijwilligers@avsparta.nl

PR & Communicatie
Dick Holstein