AV Sparta / Over AV Sparta

Over AV Sparta

De accommodaties, organisatie en bestuur van de vereniging

Wat is AV Sparta? di 28 december, 18:51

Achtergrond informatie over atletiekvereniging Sparta

Bestuur

AV Sparta heeft een verenigingsbestuur dat verantwoordelijk is voor zowel locatie Voorburg (Westviet) als voor locatie Zuiderpark. Daarnaast is er een bestuur van de Voorburgse Atletiek Stichting Sparta (VASS), dat samenwerkt met de stichting die de gehele accommodatie op locatie Voorburg (Westvliet) beheert.

Gedragscode AV Sparta wo 31 januari, 0:36

Hoewel de manier van trainen bij onze vereniging de atleten leert het begrip ‘vrijheid‘ te hanteren en hun zelfstandigheid zoveel mogelijk bevordert, ontkomen ook wij er niet aan een aantal regels te hanteren. Deze verenigingsregels zijn in de praktijk ontstaan en wij verwachten dat zowel atleten als ouders en bezoekers zich hieraan houden, om een goede gang van zaken aan vereniging te waarborgen.

AV Sparta zoekt vrijwilligers do 4 december, 0:29

AV Sparta is een club die nog steeds groeiende is in het aantal leden. Hier zijn we ontzettend blij mee en trots op. Maar om alles in goede banen te blijven leiden hebben we veel meer vrijwilligers nodig. Wij doen bij deze dan ook een oproep aan alle atleten en ouders binnen Sparta of je bereid bent om af en toe wat hand-en-span-diensten voor de club te doen.

Media

Krantenartikelen over de prestaties van Sparta atleten.

Zuiderpark

Informatie over de Sparta accommodatie in het Zuiderpark in Den Haag

Westvliet

Informatie over de Sparta accommodatie op Westvliet in Voorburg.

Spartaal

Nieuwsbrief van AV Sparta

Het Sparta logo

Download het Sparta logo in verschillende formaten.