AV Sparta / Nieuws / 2020 / Nieuwe Coronaregels

Nieuwe Coronaregels

Zoals jullie wellicht al via de media hebben vernomen zijn er wederom maatregelen getroffen om de tweede golf in te dammen. Voor de sportclubs betekent dit kortgezegd:

  • Sporten boven de 18 jaar mag in groepjes van maximaal 4 personen.
  • Geen wedstrijden meer, alleen voor kinderen.
  • Naast de sportkantines, zijn ook de kleedkamers gesloten.
  • Ouders zijn niet welkom op het terrein.

Als bestuur hebben we besloten om vanaf vanavond 22.00u alle trainingen vanaf 18 jaar niet meer door te laten gaan. Dit betekent dat de pupillen en junioren nog wel kunnen trainen. In principe houden we dit minimaal 4 weken aan. Over twee weken zal het Kabinet met een evaluatiemoment komen.

Wij hebben ervoor gekozen om vanaf 18 jaar ook niet in kleine groepjes te trainen, omdat er gevraagd is om zoveel mogelijk thuis te blijven en contacten te vermijden.

We zijn nog aan het kijken of we de clubkampioenschappen voor de jeugd door kunnen laten gaan. Op zondag 25 oktober komt hier een nader bericht over.

De traditionele overdracht ceremonie voor pupillen in het Zuiderpark op de laatste woensdag van oktober gaat niet door. Dit geldt ook voor de infoavond voor ouders van nieuwe leden, op de eerste woensdag van november.

De cursus baanatletiek trainer niveau 2 op de locatie van Westvliet kan wel doorgaan volgens planning, hier is inmiddels al contact over geweest met de cursusleider en de Atletiekunie. 

We hopen dat de landelijke maatregelen zullen helpen, zodat we weer “snel” alle trainingen kunnen verzorgen.

Blijf gezond!!

Bestuur AV Sparta