AV Sparta / Nieuws / 2020 / Herstart trainingen

Herstart trainingen

Hieronder staan afspraken die nog goedgekeurd moeten worden door de gemeente Den Haag en de gemeente Voorburg-Leidschendam. Het is dus nog mogelijk dat er aanpassingen plaats zullen vinden. Mocht dit zo zijn, dan zullen wij jullie via de e-mail informeren.

Zuiderpark

Algemeen

Ouders mogen tijdens de training niet het sportcomplex op. Wij willen aan de ouders vragen om de kinderen bij het hek af te zetten. Er is tevens sprake van “eenrichtingsverkeer”. Het grote hek gebruiken we als ingang. Het kleine hek bij de kantine wordt als uitgang gebruikt.
Vriendelijk verzoek om hier ook op 1.5 meter van elkaar te wachten. Het liefst zo veel mogelijk uit elkaar!
Kinderen mogen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang bij de accommodatie zijn.

De kantine en de kleedkamers zijn afgesloten. Een van de trainers heeft de sleutel van de toiletten voor hoge nood gevallen. Kinderen moeten zelf een flesje met water meenemen. Het materiaalhok is enkel toegankelijk voor trainers.

De gemeente Den Haag had niet meer verwacht dat er binnenkort weer getraind zou worden door de jeugd. Het gras op het middenterrein is verwijderd en opnieuw ingezaaid. We hopen eind mei weer gebruik te kunnen maken van het middenterrein.

Pupillen

Voor pupillen hoeft de 1.5m afstand regel niet te worden aangehouden. Vanwege het ingezaaide gras kunnen we het aantal groepen niet tegelijk kwijt op de baan. Daarom gaan we starten met 1x trainen per week.
Op maandag trainen de mini en de C pupillen. Op de woensdag de B en de A pupillen. De trainingstijden blijven onaangepast, van 18.30 tot 19.30 uur. We starten op maandag 4 mei met de mini en c pupillen en woensdag 6 mei met de b en de a pupillen.

Junioren

Omdat de groepen best groot zijn en de 1.5 meter voor deze groep wel geldt, kan er om het overzichtelijk en veilig te houden maar één training per week worden aangeboden. Hierdoor starten de trainingen ook een half uur later. De junioren trainen van 19.30 tot 20.30 uur.

Op de maandag zijn de D1 en C1 junioren aan de beurt. Op de woensdag de D2 en C2 junioren. 
Ook deze trainingen starten vanaf maandag 4 mei. Op 4 mei zal er om 20.00u worden stil gestaan bij de dodenherdenking. 

De atleten van Denny, Jeroen, Joren, Ivo, Remco, Arvid en Troy zullen zelf met de atleten contact opnemen wanneer er getraind wordt.

Westvliet

Algemeen

De kantine en de kleedkamers zijn afgesloten en kunnen niet worden gebruikt. De toiletten op de begane grond blijven open onder de voorwaarde dat slechts 1 persoon tegelijk in de ruimte is. Het materiaalhok is enkel toegankelijk voor trainers. Ouders mogen tijdens de training niet langs de zijlijn blijven staan en moeten buiten het sportcomplex blijven.

Kinderen mogen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang bij de accommodatie zijn.

Pupillen

Voor deze groep gelden geen bijzondere afspraken. De trainingen van de maandag en donderdag worden in hun geheel hervat. De eerste training zal zijn op donderdag 30 april.

D1-junioren (geboortejaar 2008)

Deze groep kinderen zijn 12 jaar of nog geen 12 jaar en mogen trainen zonder de 1,5 meter afstand in acht te houden. Dit betreft een kleine groep kinderen. Om die reden gaat deze groep kinderen trainen tijdens de trainingstijd van de pupillen. Dat betekent dat de training van D1-junioren verschuift naar 18:00 – 19:00. De trainingen van de maandag en donderdag worden in hun geheel hervat. De eerste training zal zijn op donderdag 30 april.

D2-junioren (geboortejaar 2007)

Deze groep kinderen zijn 12 of (net) 13 jaar. Nu de overheid onderscheid maakt tussen kinderen van 12 en kinderen van 13 jaar, zijn we er nog niet uit hoe we dit gaan oplossen bij het aanbieden van trainingen aan D2-junioren. Tot nader orde gaan de trainingen voor D2-junioren daarom helaas nog niet door. We gebruiken de komende weken om te bekijken hoe we het beste kunnen omgaan met het hanteren van een afstand van 1,5 meter tijdens trainingen en hoe we hierin een oplossing kunnen bieden voor onze D2-junioren.

CBA-junioren

Voor deze groep gelden de meeste wijzigingen: zowel qua indeling in trainingen als verschuivingen in trainingstijden.

Vanwege de verplichting om 1,5 meter afstand van elkaar te houden, zijn aanpassingen nodig in de huidige trainingswijze en huidige groepsgrootte. We streven ernaar om iedereen 1 training per week op de atletiekbaan aan te bieden, maar wellicht zal dit in het begin nog niet in alle gevallen lukken. We vragen daarvoor op voorhand begrip van atleten en ouders.

De atleten worden in principe ingedeeld bij het onderdeel dat zij hebben gevolgd in het afgelopen winterseizoen. Groepen zijn wel kleiner, wat betekent dat soms een groep wordt gesplitst: de ene week de ene helft en de andere week de andere. Ook kan het zijn dat je tijdelijk in een andere groep wordt ingedeeld. De trainers benutten de komende weken om ervaring op te doen met het geven van training waarbij de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen en om te experimenteren met de groepsgrootte.

De CBA-junioren ontvangen per afzonderlijke mail bericht over de groepsindeling. Let goed op deze informatie, want trainingstijden en trainingsdagen wisselen sterk! We vragen de CBA-junioren om zich te houden aan deze indeling.

Tot slot geldt: als je ziek bent of iemand in je gezin is ziek: kom niet naar de training, maar blijf thuis.