AV Sparta / Nieuws / 2020 / 1vd4 loop bij HRR gaat niet door

1vd4 loop bij HRR gaat niet door

Binnenkort beslissen de organisatoren of en zo ja wanneer, deze alsnog wordt gelopen.