AV Sparta / Lidmaatschap / Contributie

Contributie

Een overzicht van de de contributie bedragen voor de verschillende categorieën.

Volgens een besluit van de Algemene Ledenvergadering (ALV) kan de contributie uitsluitend automatisch betaald worden.

Bovendien is in de ALV besloten dat de contributie jaarlijks verhoogd wordt met de CBS index voor de inflatie en de verhoging van de bijdrage aan de Atletiekunie.

Voor 2022 is de contributie gelijk aan die van 2021.

De contributiebedragen zijn:
categorie 2021 (€) 2022 (€)  
Pupillen t/m C-junioren 21,69 21,69 per maand
B-junioren 22,92 22,92 per maand
A-junioren/senioren 27,33 27,33 per maand
Masters - 22,00 per maand
Recreanten zonder licentie 17,58 17,58 per maand
Gastleden 10,69 10,69 per maand
Donateurs 59,16 59,16 per jaar

De contributie wordt iedere maand tussen de 20e en de 27e geïnd.

Met de Ooievaarspas krijgt u 50% korting op de contributie, kinderen van 6 tot en met 17 jaar zelfs 100%. Maar het inschrijfgeld, ad € 12,00, is altijd voor eigen rekening.

Meer informatie over de Ooievaarspas.

  • Eenmalige administratiekosten €12,00
  • Voor het tweede, derde, enz.,  jeugdlid uit één gezin (t/m B-junior) geldt een korting van 5%.

Rekeningnummer contributie: NL69 INGB 0000 5123 93
Rekeningnummer Club van 100: NL14 ABNA 0425 3978 82

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk voor 1 oktober m.i.v. 1 januari. Volgens art. 6, pt. 2 van de statuten moet bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap de contributie over een vol jaar worden betaald.