AV Sparta / Jeugd / Veel gestelde vragen over pupillenwedstrijden

Veel gestelde vragen over pupillenwedstrijden

In de aanloop naar het buitenseizoen zijn de meest gestelde vragen over wedstrijden voor pupillen gebundeld.

Wie mogen meedoen aan pupillenwedstrijden?

Alle kinderen die zijn geboren in 2007 of later en lid zijn van Sparta mogen meedoen aan pupillenwedstrijden. In een categorie zitten meisjes of jongens die in hetzelfde jaar zijn geboren. Kinderen nemen in wedstrijden het alleen op tegen kinderen van hetzelfde geboortejaar.

Hoe kan ik inschrijven?

Op de website van AV Sparta staat de digitale wedstrijdkaart. Als u die invult, zorgt het wedstrijdsecretariaat ervoor dat uw kind wordt ingeschreven voor de wedstrijden van uw keuze.

Ik heb de digitale kaart ingevuld, maar geen bevestigingsmail gekregen. Wat nu?

Dan is hoogst waarschijnlijk uw kind niet aangemeld. Neemt u dan contact op met het wedstrijdsecretariaat van Sparta: woc@avsparta.nl.

Wat kost meedoen aan een wedstrijd?

Helemaal niets. Deelname aan wedstrijden is bij de contributie inbegrepen.

Mijn kind heeft nog geen Sparta-shirt. Mag het toch meedoen?

Ja, dat mag, al hebben we het liefst dat bij wedstrijden alle kinderen in een Sparta-shirt dragen. Bij de junioren is een clubshirt verplicht.

Hoe kom ik aan een Sparta-shirt?

Sparta-shirts zijn uitsluitend te koop bij De Hardloopwinkel, Schoolstraat 33 in Den Haag (centrum) en bij Sport 2000, Koningin Julianaweg 14b in Voorburg.

Hoe is het vervoer naar wedstrijden geregeld?

U gaat op eigen gelegenheid naar de accommodatie. Bent u daartoe niet in staat, dan wil de vereniging haar best doen om uw kind met andere ouders te laten meerijden, maar er is geen garantie dat dat lukt.

Hoe laat moet mijn kind aanwezig zijn?

Het is verstandig om ongeveer 45 minuten voor aanvang van het eerste onderdeel aanwezig te zijn. Dan is er voldoende tijd om het startnummer op te halen en een warming-up te doen. Tien minuten voor aanvang van het onderdeel dient uw kind zich te melden bij de jury, die controleert of uw kind op de startlijst staat. Vervolgens is er gelegenheid tot inwerpen en inspringen voordat de wedstrijd begint. Omdat atletiekwedstrijden complex zijn en volgens een strak tijdschema worden afgewerkt, zal de jury op tijd beginnen. Wie niet op tijd is, krijgt mogelijk geen kans om in te springen of in te werpen. Of nog erger: zal de gemiste pogingen, niet mogen inhalen.

Wat is de Pupillencompetitie?

De regio Den Haag telt vier atletiekclubs: Sparta, Haag Atletiek, Olympus’70 in Naaldwijk en AV ’40 in Delft. Deze clubs organiseren elk voorjaar een serie van vier wedstrijden, waarbij de beste prestatie per onderdeel van elke atleet meetelt voor het eindklassement. Elke pupil doet op een wedstrijddag vier onderdelen. De data van dit jaar zijn als volgt:

  • 21 april bij Olympus ’70
  • 26 mei bij AV ’40
  • 16 juni bij Sparta
  • 7 juli bij Haag Atletiek

Welke onderdelen zijn er in de Pupillencompetitie?

  • Pupillen Mini’s en Pupillen C: 40 meter, 600 meter, verspringen, vortex werpen
  • Pupillen B: 40 meter, 1000 meter, verspringen, hoogspringen, kogelstoten, vortex werpen
  • Pupillen A1 en A2: 60 meter, 1000 meter, verspringen, hoogspringen, kogelstoten, vortex werpen
  • Op de laatste wedstrijddag, op 7 juli bij Haag Atletiek, is het afsluitende onderdeel niet de lange afstand, maar een estafette. Die dag vindt ook de prijsuitreiking plaats en krijgen alle deelnemers een medaille en een diploma waarop hun prestaties staan vermeld.

Mijn kind kan niet aan alle vier wedstrijden van de Pupillencompetitie meedoen. Kan ik toch inschrijven?

Jazeker. De inschrijving geldt voor de competitie. In de week voor de wedstrijd kunt u uw kind afmelden. Ook als uw kind slechts één keer kan deelnemen, kun u het inschrijven en tellen de prestaties mee voor het eindklassement.

Hoe krijg ik informatie over de wedstrijden?

De ouders van elke pupil die is ingeschreven krijgen ongeveer vijf dagen voor de wedstrijd een mail met informatie over het tijdschema, de accommodatie en andere bijzonderheden. In die mail wordt u verzocht om uw kind af te melden als het onverhoopt niet kan meedoen.

Op Atletiek.nu kunt u alle wedstrijden terugvinden. Kijk daarvoor bij de kalender en klik op de wedstrijd. U kunt dan gemakkelijk zien welke andere kinderen van Sparta meedoen.

Informatie over wedstrijden is ook te vinden op de website van Sparta.

Waarom is het tijdschema niet ver van tevoren bekend, maar pas een paar dagen voor de wedstrijd?

De organisatie staat atleten toe om tot een week, of soms nog korter, voor de wedstrijd in te schrijven. Pas als de inschrijving is gesloten en duidelijk is hoeveel deelnemers er per categorie zijn, kan het definitieve tijdschema, ook wel chronoloog genoemd, worden gemaakt. De organisatie streeft ernaar om de wedstrijd zo compact mogelijk te houden, zodat de kinderen niet al te lang behoeven te wachten op hun volgende onderdeel. Bij wedstrijden die Sparta zelf organiseert is het gebruikelijk dat de jongste pupillen om 10.00 uur beginnen en rond 12.30 uur klaar zijn.

In de Pupillencompetitie is er vanwege het grote aantal deelnemers een ochtend- en een middagprogramma. De mini’s, C’s en B’s in de ochtend, de A1- en A2-pupillen in de middag.

Ik heb mijn kind ingeschreven maar het kan onverhoopt toch niet meedoen. Wat nu?

We willen graag dat u uw kind dan zo spoedig mogelijk afmeldt. Sparta betaalt ongeveer twee dagen voor de wedstrijd het inschrijfgeld. Bij tijdige afmelding hoeft Sparta voor die pupil geen inschrijfgeld te voldoen. Dat scheelt in de kosten. Bovendien wil de organiserende vereniging graag weten wie niet komt. Dat kan gevolgen hebben voor de serie-indeling en voorkomt dat de jury op de wedstrijddag onnodig wacht op kinderen die uiteindelijk niet komen.

Wat doet de jury precies?

De juryleden zijn de scheidsrechters bij elk onderdeel. Het hoofd van de jury roept ongeveer tien minuten voor aanvang van het onderdeel de namen van de kinderen op , zorgt voor een ordentelijk verloop en is verantwoordelijk voor het juist bijhouden van de resultaten. Het hoofdjurylid wordt geholpen door andere juryleden die de zandbak bij verspringen aanharken, kogels terugrollen, de lat opleggen bij hoogspringen, etc. Zij letten ook op of er geen fouten worden gemaakt bij het meten en noteren van de resultaten.

Hoe kan ik jurylid worden?

Sparta houdt één keer per jaar een jurycursus volgens de voorwaarden die de Atletiek Unie daar aan stelt. In twee dagen of vier dagdelen krijgen de cursisten de kneepjes van het jureren bijgebracht. Aanmelden kan bij onze jury-coördinator Maria van Grol, juco@avsparta.nl

Na het basisdiploma jurylid kunt u een vervolgcursus doen om starter, scheidsrechter of wedstrijdleider te worden.

Waarom kan ik mijn kind nog niet aanmelden voor wedstrijden in het najaar?

Op de digitale wedstrijdkaart staan alleen wedstrijd tot de zomervakantie. Eind augustus is het mogelijk om uw kind op te geven voor wedstrijden in september en oktober. De ervaring heeft geleerd de periode van aanmelden niet te lang moet zijn.

Kan ik mijn kind opgeven voor de NK Estafette?

Nee. De NK Estafette, dat jaarlijks wordt gehouden op de laatste zaterdag in september, is de enige wedstrijd waarvoor u uw kind niet kunt opgeven. Sparta schrijft een team in voor elke pupillencategorie, dat zijn er in totaal tien. De teams worden samengesteld op basis van de pupillen met de snelste tijden op de sprint in het buitenseizoen tot 1 augustus. De snelste vier pupillen per categorie krijgen eind augustus een uitnodiging om mee te doen. Zij moeten die uitnodiging binnen tien dagen bevestigen. Zo niet dan, vervalt het recht om deel te nemen en wordt nummer vijf van de lijst uitgenodigd. Dit is de meest eerlijke manier om teams te formeren en de ervaring heeft uitgewezen dat Sparta elk jaar snelle teams afvaardigt naar het NK. In september wordt er extra getraind op de wissels.

Wat is de ouder/kind-wedstrijd?

Ouders en kinderen doen hetzelfde programma: 60 meter, verspringen, kogelstoten en vortex werpen. De punten die ze daarbij halen worden bij elkaar opgeteld. Er zijn vier categorieën: moeder/dochter, moeder/zoon, vader/dochter, vader/zoon. Heeft u een zoon en een dochter? Dan doet u in twee categorieën mee. Uiteraard doet u maar één meerkamp, uw punten worden bij die van uw kind opgeteld.

Na de vierkamp is er een afsluitende estafette van 2x400 meter. De ouder begint met 400 meter en draagt dan het stokje over aan het kind, dat vervolgend 400 meter rent. Heeft u twee kinderen? Dan rent u met twee estafettestokjes die u bij de finish overdraagt aan uw kinderen.

De ouder/kind-wedstrijd wordt dit jaar gehouden op maandag 21 mei, Tweede Pinksterdag.

Mag mijn kind ook meedoen aan baanwedstrijden buiten de regio?

Ja, dat mag. Uw kind is wedstrijdatleet met een licentienummer van de Atletiek Unie. Dat betekent dat uw kind overal in Nederland mag meedoen aan wedstrijden die onder auspiciën van de Unie worden gehouden. U kunt de inschrijving zelf regelen en het inschrijfgeld bij de penningmeester van Sparta declareren. U kunt ook een mail sturen naar woc@avsparta.nl met het verzoek om uw kind in te schrijven. Vermeld dan altijd het licentienummer en de geboortedatum van uw kind.

Hoe gaat de inschrijving bij wegwedstrijden? Die staan niet op de digitale kaart.

U kiest de wedstrijd waaraan uw kind wil meedoen en schrijft in. Het inschrijfgeld kunt u declareren bij de penningmeester van Sparta, maar alleen als uw kind daadwerkelijk heeft deelgenomen.

dh, 16 maart 2018